Lord of the Lost – Under the Sun

Under The Sun

We long for redemption
A natural discipline
Her prestige – our purpose
But passions do lurk within

Am I weak and given to lust?
Am I strong to do what I must?

Morgana, forgive!
Oh, Morgana, forgive!

Under the sun we all share the glow
But some of us feel the black heat of true low

Falling free from the orbit of lies
Loveless dreams when I close my eyes
Under the sun

Under the sun
Under the sun

There's a point before the deed to which you can't return
When thoughts bleed into action
Guilt finds a heart to burn

Am I weak and given to lust?
Am I strong to do what I must?

Under the sun we all share the glow
But some of us feel the black heat of true low

Falling free from the orbit of lies
Loveless dreams when I close my eyes
Under the sun

Morgana, forgive!
Oh, Morgana, forgive!

Under the sun we all share the glow
But some of us feel the black heat of true low

Falling free from the orbit of lies
Loveless dreams when I close my eyes
Under the sun

Under the sun
Under the sun
Under the sun
Under the sun
Pod słońcem

Tęsknimy za odkupieniem
Naturalna dyscyplina
Jej prestiż – nasz cel
Ale namiętności czają się w środku

Czy jestem słaby i oddany pożądaniu?
Czy jestem silny, by robić to, co muszę?

Morgano, wybacz!
Och, Morgano, wybacz!

Pod słońcem wszyscy dzielimy blask
Ale niektórzy z nas czują czarny żar prawdziwego dołka

Uwolnienie się z orbity kłamstw
Bez miłości sny, kiedy zamykam oczy
Pod słońcem

Pod słońcem
Pod słońcem

Jest punkt przed czynem, do którego nie możesz wrócić
Kiedy myśli zaczynają działać
Poczucie winy znajduje serce do spalenia

Czy jestem słaby i oddany pożądaniu?
Czy jestem silny, by robić to, co muszę?

Pod słońcem wszyscy dzielimy blask
Ale niektórzy z nas czują czarny żar prawdziwego dołka

Uwolnienie się z orbity kłamstw
Bez miłości sny, kiedy zamykam oczy
Pod słońcem

Morgano, wybacz!
Och, Morgano, wybacz!

Pod słońcem wszyscy dzielimy blask
Ale niektórzy z nas czują czarny żar prawdziwego dołka

Uwolnienie się z orbity kłamstw
Bez miłości sny, kiedy zamykam oczy
Pod słońcem

Pod słońcem
Pod słońcem
Pod słońcem
Pod słońcem


Podobni Teksty