Lord of the Lost – Traveller's Wounds

Traveller's Wounds

Recently bereaved
A tourist with no trail
Distant from the sane
That voice repeats a phrase
Does such confusion
Serve to amuse you?
Change the gruesome tune

Talk to a lonesome traveller
Yet there's nobody else in here
The ache of loss is so severe
I shiver in the chromosphere
And miss machine found her soulmate
That swine 6942.8
He lasts all night without a break
Her lubricant, my one keepsake

I've witnessed tortures
Lows life should not know
The most hellish place
Lies inside the mind
Do my delusions
Serve to amuse you?
These traveller's wounds?

In this ocean of emptiness
I sail alone under duress
In my decline I've acquiesced
Madness and guilt did coalesce
Plagued by a visit to the past
An impotent iconoclast
Whose vision of that final dance
Will make a grave for circumstance

Ego is such a reckless beast
An enemy of the deceased
The poisoned soul with no retreat
Turn back, accept you face defeat
Moros has an ambassador
Grieving his lifeless passenger
If you like passions massacred
Talk to the lonesome traveller
Rany podróżnika

Niedawno pogrążony w żałobie
Turysta bez szlaku
Z dala od zdrowych zmysłów
Ten głos powtarza zdanie
Czy takie zamieszanie?
Służyć, by cię rozbawić?
Zmień makabryczną melodię

Porozmawiaj z samotnym podróżnikiem
Ale nie ma tu nikogo innego
Ból po stracie jest tak dotkliwy
Drżę w chromosferze
I pani maszyna znalazła swoją bratnią duszę
Ta świnia 6942,8
Wytrzymuje całą noc bez przerwy
Jej smar, moja jedyna pamiątka

Byłem świadkiem tortur
Upadki życia nie powinny wiedzieć
Najbardziej piekielne miejsce?
Kłamie w umyśle
Czy moje złudzenia
Służyć, by cię rozbawić?
Te rany podróżnika?

W tym oceanie pustki
Pływam sam pod przymusem
W moim upadku zgodziłem się
Szaleństwo i poczucie winy połączyły się
Dręczona wizytą w przeszłości
Bezsilny obrazoburca
Czyja wizja tego ostatniego tańca?
Zrobi grób na okoliczność

Ego to taka lekkomyślna bestia
Wróg zmarłego
Zatruta dusza bez odwrotu
Zawróć, zaakceptuj, że stawisz czoła porażce
Moros ma ambasadora
Opłakuje swojego martwego pasażera
Jeśli lubisz zmasakrowane namiętności
Porozmawiaj z samotnym podróżnikiem


Podobni Teksty