Lord of the Lost – Loreley

Loreley

She knows her grief is a beast
That kills from inside
She lifts the souls from their home
At aerial high tide

No moments alone, no sorrow to share
In search of a key you know is not there
Oh no, Loreley
Oh no, Loreley

With arms to the sky and dreams in the dirt
Being stronger than death does not heal the hurt
Oh no, Loreley
Oh no, Loreley

Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley
Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley

She's starved of light, no respite
Each breath's a burden
Time can't reverse her grim curse
of life eternal

No moments alone, no sorrow to share
In search of a key you know is not there
Oh no, Loreley
Oh no, Loreley

Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley
Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley

Scream for me
Scream for me
Scream for me
Scream for me

Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley

Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley
Cry, Loreley
Cry for Eden, Loreley

Cry for Eden, Loreley
Loreley
Loreley
Loreley

Wie, że jej żal to bestia
To zabija od środka
Unosi dusze z ich domu
Podczas przypływu w powietrzu

Żadnych chwil samotności, żadnego smutku do podzielenia się
W poszukiwaniu klucza, o którym wiesz, że tam nie ma
O nie, Loreley
O nie, Loreley

Z ramionami do nieba i marzeniami w błocie
Bycie silniejszym od śmierci nie leczy bólu
O nie, Loreley
O nie, Loreley

Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley
Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley

Jest głodna światła, bez wytchnienia
Każdy oddech jest ciężarem
Czas nie może odwrócić jej ponurej klątwy
życia wiecznego

Żadnych chwil samotności, żadnego smutku do podzielenia się
W poszukiwaniu klucza, o którym wiesz, że tam nie ma
O nie, Loreley
O nie, Loreley

Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley
Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley

Krzycz dla mnie
Krzycz dla mnie
Krzycz dla mnie
Krzycz dla mnie

Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley

Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley
Płacz, Loreley
Płacz za Edenem, Loreley

Płacz za Edenem, Loreley
Loreley
Loreley


Podobni Teksty