Lord of the Lost – Lily of the Vale

Lily Of The Vale

Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Displeasure, Desolate
Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Forever

This is your nightmare, this is the prize
We set a fire inside the core of the bee hive
All that glitters has been oversold
We pull the plug out of the pontificial old

Where do you come from?
Where do we go?
Don't blindly believe
What you've been told

Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Displeasure, Desolate
Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Forever

Be keen and hungry, be pround and brave
We break the prison bars and bust the pious cage
We are the animal, we are with young
We are the ones who were, who are and are to come

Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Displeasure, Desolate
Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Forever

Where do you come from?
Where do we go?
Don't blindly believe
What you've been told

Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Displeasure, Desolate
Destroy, Destruct, Dismember, Devastate
Destroy, Destruct, Forever
konwalia

Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, niezadowolenie, spustoszenie
Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, na zawsze

To twój koszmar, to jest nagroda
Rozpaliliśmy ogień w rdzeniu ula
Wszystko, co się świeci, zostało wyprzedane
Wyciągamy wtyczkę z pontyfikatu starego

Skąd pochodzisz?
Gdzie idziemy?
Nie wierz ślepo
Co ci powiedziano

Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, niezadowolenie, spustoszenie
Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, na zawsze

Bądź bystry i głodny, bądź dumny i odważny
Łamiemy więzienne kraty i rozwalamy pobożną klatkę
Jesteśmy zwierzęciem, jesteśmy z młodymi
Jesteśmy tymi, którzy byli, którzy są i mają przyjść

Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, niezadowolenie, spustoszenie
Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, na zawsze

Skąd pochodzisz?
Gdzie idziemy?
Nie wierz ślepo
Co ci powiedziano

Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, niezadowolenie, spustoszenie
Zniszcz, Zniszcz, Rozczłonkuj, Zdewastuj
Zniszcz, zniszcz, na zawsze


Podobni Teksty