Linkin Park – Powerless

Powerless

You hid your skeletons when I had shown you mine.
You woke the devil that I thought you'd left behind.
I saw the evidence, the crimson soaking through.
Ten thousand promises, ten thousand ways to lose...

And you held it all but you were careless to let it fall.
You held it all and I was by your side -
Powerless...

I watched you fall apart and chased you to the end.
I'm left with emptiness that words cannot defend.
You'll never know what I became because of you.
Ten thousand promises, ten thousand ways to lose.

And you held it all but you were careless to let it fall.
You held it all and I was by your side -
Powerless...

Ohhhh

And you held it all but you were careless to let it fall.
You held it all and I was by your side -
Powerless...

Ohhhh

Powerless
Powerless
Bezsilny

Ukryłeś swoje szkielety, kiedy pokazałem ci swoje.
Obudziłeś diabła, którego myślałem, że zostawiłeś.
Widziałem dowody, przesiąknięty szkarłatem.
Dziesięć tysięcy obietnic, dziesięć tysięcy sposobów na przegraną...

I trzymałeś to wszystko, ale byłeś nieostrożny, aby to upaść.
Trzymałeś to wszystko, a ja byłem po twojej stronie -
Bezsilny...

Patrzyłem, jak się rozpadasz i goniłem do końca.
Zostałem z pustką, której słowa nie mogą obronić.
Nigdy się nie dowiesz, kim się przez ciebie stałem.
Dziesięć tysięcy obietnic, dziesięć tysięcy sposobów na przegraną.

I trzymałeś to wszystko, ale byłeś nieostrożny, aby to upaść.
Trzymałeś to wszystko, a ja byłem po twojej stronie -
Bezsilny...

Oooch

I trzymałeś to wszystko, ale byłeś nieostrożny, aby to upaść.
Trzymałeś to wszystko, a ja byłem po twojej stronie -
Bezsilny...

Oooch

Bezsilny
Bezsilny


Podobni Teksty