Lindemann – Skills in Pills

Skills in pills

If you want to die
Or if you want to chill
Even if you want to get high
Whatever happens - take a pill
The first I take against depression
The second is pure energy
The green one for my self-agression
Than the red one - extasy
Extasy, -sy, -sy, -sy

All the left is right
All the black is white
All the fast walk slow
All the loose is tight
All the heat is snow
All the high was low
All the grief is fun
All the, all the rain is sun

Skills in pills (4x)

If the jag gets really strong
The pink one goes with boose and blow
I keep fucking all night long
Orange is for... I don't know
Grey one for my perfect sleep
Yellow for my need for cure
The blue one keeps my boner steep
I drink two, just to be sure

The white one for my whatever pain
In the end I start to cry
So I take the first again
I have last one
And I hope to die
Umiejętności w pigułkach

Jeśli chcesz umrzeć
Lub jeśli chcesz się zrelaksować?
Nawet jeśli chcesz się naćpać
Cokolwiek się stanie - weź pigułkę
Pierwszy, który biorę przeciwko depresji
Drugi to czysta energia
Zielony za moją autoagresję
Niż czerwony - extasy
Ekstaza, -sy, -sy, -sy

Cała lewa ma rację
Cała czerń jest biała
Cały szybki spacer wolno
Wszystko luźne jest ciasne
Cały upał to śnieg
Cały haj był niski
Cały smutek jest zabawny
Cały, cały deszcz to słońce

Umiejętności w pigułkach (4x)

Jeśli wyszczerbienie stanie się naprawdę silne
Różowa idzie z gośćmi i ciosami
Pieprzę się całą noc
Pomarańczowy jest dla... nie wiem
Szary dla mojego idealnego snu
Żółty dla mojej potrzeby leczenia
Niebieska trzyma mój boner stromy
Piję dwa, żeby się upewnić

Biała na mój jakikolwiek ból
W końcu zaczynam płakać
Więc znowu biorę pierwszy
mam ostatni
I mam nadzieję umrzeć


Podobni Teksty