Lana Del Rey – West Coast

West coast

Down on the West Coast, they got a saying
«If you're not drinking, then you're not playing»
But you've got the music,
you've got the music in you, don't you?
Down on the West Coast,
I get this feeling like it all could happen
That's why I'm leaving you for the moment, you for the moment
Boy blue, yeah you

You're falling hard, I push away,
I'm feeling hot to the touch
You say you miss me
And I always say I miss you so much
But something keeps me really quiet
I’m alive, I’m a lush
Your love, your love, your love

I can see my baby swinging
His parliament is on fire and his hands are up
On the balcony and I'm singing
Ooh baby, ooh baby, I'm in love
I can see my sweet boy swaying
He's crazy and Cubano call my only love
On the balcony and I'm singing
Move baby, move baby,
I’m in love, I’m in love,
I’m in love

Down on the west coast, they got their icons
Their silver starlets, their Queens of Saigons.
And you got the music, you got the music in you, don't you?
Down on the west coast, they love their movies
Their golden cars and rock-n-roll groupies
And you got the music, you got the music in you, don't you?

You push it hard, I pull away,
I'm feeling hot and on fire
I guess that no one ever really made me feel that much higher
Te deseo, cariño, boy it's you I desire
Your love, your love, your love

I can see my baby swinging
His parliament is on fire when his hands are up
On the balcony and I'm singing
Ooh baby, ooh baby, I'm in love
I can see my sweet boy swaying
He's crazy and Cubano call my only love
On the balcony and I'm singing
Move baby, move baby,
I’m in love, I’m in love,
I’m in love
Zachodnie Wybrzeże

Na Zachodnim Wybrzeżu mają powiedzenie
«Jeśli nie pijesz, to nie grasz»
Ale masz muzykę,
masz w sobie muzykę, prawda?
Na zachodnim wybrzeżu,
Mam wrażenie, że to wszystko może się zdarzyć
Dlatego zostawiam cię na chwilę, ciebie na chwilę
Chłopiec niebieski, tak ty

Ciężko spadasz, odpycham
jest mi gorąco w dotyku
Mówisz, że za mną tęsknisz
I zawsze mówię, że tak bardzo za tobą tęsknię
Ale coś mnie naprawdę uspokaja
żyję, jestem bujny
Twoja miłość, twoja miłość, twoja miłość

Widzę, jak moje dziecko się kołysze
Jego parlament płonie, a ręce w górze
Na balkonie i śpiewam
Ooh kochanie, ooh kochanie, jestem zakochany
Widzę, jak mój słodki chłopak się kołysze
Jest szalony i Cubano nazywa moją jedyną miłością
Na balkonie i śpiewam
Ruszaj kochanie, ruszaj się kochanie
jestem zakochany, jestem zakochany,
Jestem zakochany

Na zachodnim wybrzeżu dostali swoje ikony
Ich srebrne gwiazdki, ich Królowe Sajgonów.
I masz muzykę, masz muzykę w sobie, prawda?
Na zachodnim wybrzeżu kochają swoje filmy
Ich złote samochody i rock-n-roll groupies
I masz muzykę, masz muzykę w sobie, prawda?

Mocno naciskasz, ja się odsuwam
czuję się gorąco i płonę
Chyba nikt tak naprawdę nie sprawił, że poczułem się aż tak dużo wyżej
Te deseo, cariño, chłopcze to ciebie pragnę
Twoja miłość, twoja miłość, twoja miłość

Widzę, jak moje dziecko się kołysze
Jego parlament płonie, gdy jego ręce są w górze
Na balkonie i śpiewam
Ooh kochanie, ooh kochanie, jestem zakochany
Widzę, jak mój słodki chłopak się kołysze
Jest szalony i Cubano nazywa moją jedyną miłością
Na balkonie i śpiewam
Ruszaj kochanie, ruszaj się kochanie
jestem zakochany, jestem zakochany,
Jestem zakochany


Podobni Teksty