Lacrimosa – The Turning Point

The turning point

Poutaisat pilvet haichtuwat katoen nopesti
tuulten mukana kuin tämä uni
Jossa en enää sinua tavoita on luan my öhäistä

In a dream I saw the world beyond -
no tongues telling lies
The silence was covering everything inside
In a dream I saw myself - fallen down next to me
Couldn't crawl back inside my body

No laughter on my face - reality
mirrored in the deep signs of life
Too long sacrificed my feelings to the ones
Who take all 'till there's nothing in the end

I'm not in my aim - I've gotta love
also the other half of me
To reach the turning point
As only in my dreams I'm my biggest enemy

Till I'd found out that I only loved your half in me
So much time I spent - not knowing myself
Too much love I'd given
for everyone but nothing for me
My light was burning 'till the end

Now you showed me that two full halves
make a stronger one
Also out of me and I feel the strength
Returning into me I new-found love again

Couldn't have been fighting alone
Thank you for hearing me on time
I bless you for the trust you gave
When I didn't admit being weak

I am close to my aim truly hoping
I won't fail
Before I reach the turning point
Where we're no longer the same

Didn't notice me change
Was not living the days without names
Now I'm here with you
To stay beyond
The turning point
Of my dreams

O found my aim -
now I can face myself
Again
I thank you for
Loving me
And keeping us on the right way
Punkt zwrotny

Poutaisat pilvet haichtuwat katoen nopesti
tuulten mukana kuin tämä uni
Jossa en enaa sinua tavoita on luan mój öhaista

We śnie widziałem świat poza nim -
żadne języki nie kłamią
Cisza okrywała wszystko w środku
We śnie zobaczyłem siebie - upadłego obok mnie
Nie mogłem wpełznąć z powrotem do mojego ciała

Żadnego śmiechu na twarzy - rzeczywistość
odzwierciedlone w głębokich znakach życia
Zbyt długo poświęciłem swoje uczucia tym
Którzy biorą wszystko, aż w końcu nic nie będzie

Nie jestem w moim celu - muszę kochać
także druga połowa mnie
Aby osiągnąć punkt zwrotny
Jak tylko we śnie jestem moim największym wrogiem

Dopóki nie dowiedziałem się, że kocham tylko twoją połowę we mnie
Tyle czasu spędziłem - nie znając siebie
Za dużo miłości, którą dałem
dla wszystkich, ale dla mnie nic
Moje światło paliło się do końca

Teraz pokazałeś mi, że dwie pełne połówki
zrobić silniejszy
Również ze mnie i czuję siłę
Wracając do mnie, znów odnalazłem miłość

Nie mógł walczyć sam
Dziękuję za wysłuchanie mnie na czas
Błogosławię Cię za zaufanie, którym obdarzyłeś
Kiedy nie przyznałem się do słabości

Jestem blisko mojego celu z prawdziwą nadzieją
nie zawiodę
Zanim dotrę do punktu zwrotnego
Gdzie nie jesteśmy już tacy sami

Nie zauważyłem, że się zmieniłem
Nie żyłem dni bez imion
Teraz jestem tu z tobą
Aby pozostać poza
Punkt zwrotny
Z moich marzeń

O znalazłem swój cel -
teraz mogę się zmierzyć ze sobą
Ponownie
Dziękuję Ci za
Kochaj mnie
I utrzymywanie nas na właściwej drodze


Podobni Teksty