Lacrimosa – Not every pain hurts

Not every pain hurts

When you have the will
You learn to forgive and to forget
You have to collect the broken pieces and
Humble hearted
Stand up from the place you hide
If I wouldn't know to miss anything
It couldn't hurt me no more
Mistakes, tough to build life
From the ashes, that fell down to ground

Without any pain it wouldn't be the same

Not every pain hurts
Deep inside
When you learn to divide
Don't fear the danger
Follow your heart to the light
Live your dream and breath...

When you listen to yourself
Don't always expect
To find understanding
It takes time
You may loose your faith
But don't be afraid
To find the solution

That heavy wasn't my load
That I wouldn't also try
To carry yours
My burning heart - unbearable!
My optimistic mind - collapsed!

Without any pain it wouldn't be the same
Experiences made me strong
Not every pain hurts
Deep inside
When you learn to divide
Don't fear the danger
Follow your heart to the light
Live your dream and breathe
Not every pain hurts
Deep inside
When you learn to divide
Don't fear the danger
Follow your heart to the light
Live your dream and love to carry on
Nie każdy ból boli

Kiedy masz wolę
Nauczysz się wybaczać i zapominać
Musisz zebrać połamane kawałki i
Pokornego serca
Wstań z miejsca, w którym się ukrywasz
Gdybym nie wiedział, że cokolwiek przegapię
To już nie mogło mnie skrzywdzić
Błędy, trudne do zbudowania życia
Z popiołów, które spadły na ziemię

Bez bólu nie byłoby tak samo

Nie każdy ból boli
Głęboko w środku
Kiedy nauczysz się dzielić
Nie bój się niebezpieczeństwa
Podążaj za swoim sercem do światła
Żyj swoim marzeniem i oddychaj...

Kiedy słuchasz siebie
Nie zawsze oczekuj
Aby znaleźć zrozumienie
To wymaga czasu
Możesz stracić wiarę
Ale nie bój się
Aby znaleźć rozwiązanie

Tak ciężki nie był mój ładunek
Że też bym nie próbował
Aby nieść twoje
Moje płonące serce - nie do zniesienia!
Mój optymistyczny umysł - upadł!

Bez bólu nie byłoby tak samo
Doświadczenia uczyniły mnie silnym
Nie każdy ból boli
Głęboko w środku
Kiedy nauczysz się dzielić
Nie bój się niebezpieczeństwa
Podążaj za swoim sercem do światła
Żyj swoim marzeniem i oddychaj
Nie każdy ból boli
Głęboko w środku
Kiedy nauczysz się dzielić
Nie bój się niebezpieczeństwa
Podążaj za swoim sercem do światła
Żyj swoim marzeniem i kochaj, aby kontynuować


Podobni Teksty