Lacrimosa – No Blind Eyes Can See

No blind eyes can see

And you did't want to see
Empty pages of your diary
Poisoned mind kept dreaming
Sunken thoughts of eternity
In the world of dust
Frost deep
In your cold, cold heart
No blind eyes can see
There is no reality

Between the laughter
And the tears
You lost your fear
Got stucked to past
Couldn't see the light from the dust
You changed your mask
Sealed your pages with trust
You tried to be safe
but time saves no-one

Chain of tears
handful of trust
In the world of dust
Chain of tears
Handful of dust
In the world which can't last

I can hear it reaching
I hear it whispering
Little by little it kills

No blood to bleed
No heart to beat
It came to get you
Don't turn your back on it
You know it waits
And tries to put you in chains
Momentary pain
When the walls of your dreamcastle fell
You're hiding in a fairytale
World full of fantasies
Princes killed the dragons
and the heroes always survived
You wanna know your destiny
So you skip to the last page

Chain of dreams
hands full of dust
In the moments
Of the past
Chain of tears heart full of scars
But the pain doesn't last

Painful tears
you'd never trust
So you hide to the past
Chain of time
no time to cry
Cause forever you can't hide
I can hear it...

The day rises again
And you hear the wings of the time
Put down your swords,
listen to the whisper in the wind
Time changes everything
but you have to wait
Try to save your soul
before it is too late
Żadne ślepe oczy nie widzą

I nie chciałeś zobaczyć
Puste strony twojego pamiętnika
Zatruty umysł wciąż śnił
Zatopione myśli wieczności
W świecie kurzu
Głęboki mróz
W twoim zimnym, zimnym sercu
Żadne ślepe oczy nie widzą
Nie ma rzeczywistości

Między śmiechem
I łzy
Straciłeś strach
utknąłem w przeszłości
Nie widziałem światła z kurzu
Zmieniłeś maskę
Zapieczętuj swoje strony z zaufaniem
Próbowałeś być bezpieczny
ale czas nikogo nie ratuje

Łańcuszek łez
garść zaufania
W świecie kurzu
Łańcuszek łez
Garść kurzu
W świecie, który nie może trwać?

słyszę, jak dochodzi
słyszę to szepcze
Stopniowo to zabija

Brak krwi do wykrwawienia
Nie ma serca do bicia
Przyszedł po ciebie
Nie odwracaj się od niego plecami
Wiesz, że to czeka
I próbuje cię zakuć w kajdany
Chwilowy ból
Kiedy mury twego zamku snów runęły
Ukrywasz się w bajce
Świat pełen fantazji
Książęta zabili smoki
a bohaterowie zawsze przeżyli
Chcesz poznać swoje przeznaczenie
Więc przechodzisz do ostatniej strony

Łańcuch marzeń
ręce pełne kurzu
W chwilach
Z przeszłości
Łańcuszek łez serce pełne blizn
Ale ból nie trwa

Bolesne łzy
nigdy byś nie zaufał
Więc chowasz się do przeszłości
Łańcuch czasu
nie ma czasu na płacz
Bo na zawsze nie możesz się ukryć
Mogę to usłyszeć...

Dzień znów wstaje
I słyszysz skrzydła czasu
Odłóż swoje miecze,
posłuchaj szeptu na wietrze
Czas zmienia wszystko
ale musisz poczekać
Spróbuj ocalić swoją duszę
Zanim będzie za późno


Podobni Teksty