Korn – Victimized

Victimized

[Verse 1]
Our lives are fake
They mean nothing you see?
Our dreams are lost
Just alining fantasy
How many times have you been misguided?
How many times have your hopes been smited?
This life means nothing to me

[Chorus]
Victimized, deceived
A black veil of insanities crushing
Like fire feeding all of our disease
The black veil of insanity misleads

[Verse 2]
Our hearts are free
Does that mean anything?
Do what we're told
Self-seeking hypocrisy
How many times have you been misguided?
How many times have your hopes been smited?
This life means fuck to me

[Chorus]
Victimized, deceived
A black veil of insanities crushing
Like fire feeding all of our disease
The black veil of insanity misleads

[Bridge]
Black veil!
It's coming for me, it's coming for me, it's coming for me, it's coming for me
It's the black veil of insanity!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!
Set free!

[Chorus]
Victimized, deceived
A black veil of insanities crushing
Like fire feeding all of our disease
The black veil of insanity misleads
Ofiarowani

[Wiersz 1]
Nasze życie jest fałszywe
Nic nie znaczą, co widzisz?
Nasze marzenia są stracone
Tylko liniowa fantazja
Ile razy zostałeś zwiedziony?
Ile razy Twoje nadzieje zostały zniszczone?
To życie nic dla mnie nie znaczy

[Chór]
Pokrzywdzony, oszukany
Czarna zasłona szaleństwa miażdżąca
Jak ogień podsyca całą naszą chorobę
Czarna zasłona szaleństwa wprowadza w błąd

[Wiersz 2]
Nasze serca są wolne
Czy to coś znaczy?
Rób to, co nam każą
Samolubna hipokryzja
Ile razy zostałeś zwiedziony?
Ile razy Twoje nadzieje zostały zniszczone?
To życie oznacza dla mnie pieprzenie

[Chór]
Pokrzywdzony, oszukany
Czarna zasłona szaleństwa miażdżąca
Jak ogień podsyca całą naszą chorobę
Czarna zasłona szaleństwa wprowadza w błąd

[Most]
Czarny welon!
Idzie po mnie, Idzie po mnie, Idzie po mnie, Idzie po mnie
To czarna zasłona szaleństwa!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!
Uwolnić!

[Chór]
Pokrzywdzony, oszukany
Czarna zasłona szaleństwa miażdżąca
Jak ogień podsyca całą naszą chorobę
Czarna zasłona szaleństwa wprowadza w błąd


Podobni Teksty