Korn – The End Begins

The End Begins

[Verse]
Why did you leave me?
Why you leave me?
Now they are free
And they are coming after me
Why you leave me
Why you leave me
Now they are free
And they are coming after me
Why, why you leave me?
Why, why you leave me?
Why? Now they are free
Why? And they have come to pick on me
They're coming
They're coming
They're coming
They're coming

[Outro]
Oh god, fuck
Zaczyna się koniec

[Werset]
Dlaczego mnie zostawiłeś?
Dlaczego mnie zostawiasz?
Teraz są wolni
I idą po mnie
Dlaczego mnie zostawiasz
Dlaczego mnie zostawiasz
Teraz są wolni
I idą po mnie
Dlaczego, dlaczego mnie zostawiasz?
Dlaczego, dlaczego mnie zostawiasz?
Czemu? Teraz są wolni
Czemu? I przybyli mnie zaczepiać
Nadchodzą
Nadchodzą
Nadchodzą
Nadchodzą

[Zakończ]
O Boże, kurwa


Podobni Teksty