Korn – So Unfair

So Unfair

[Verse 1]
My son is on the prowl
What's gonna happen today?
Sometimes I feel empty inside
He takes that all away
Felling sorry's not allowed
There's times I have bad days
But he is still alive and well
It's all I need now

[Chorus]
'Cause I can't help!
Your card's been dealt!
It's so unfair!
Your eyes!
They burn me!
It's hurting!

[Verse 2]
The tension starts to build
The torment is his prey
Sometimes I feel I can't go on
But I can't run away
Feeling sorry's not allowed
There's times I have bad days
But he is still alive and well
It's all I need now

[Chorus]
'Cause I can't help!
Your card's been dealt!
It's so unfair!
Your eyes!
They burn me!
It's hurting!

[Brige]
I can never win
You will never give in

[Chorus]
'Cause I can't help!
Your card's been dealt!
It's so unfair!
Your eyes!
They burn me!
They burn me!
They burn me!
It's hurting!
Takie niesprawiedliwe

[Wiersz 1]
Mój syn grasuje
Co się dzisiaj wydarzy?
Czasami czuję się pusty w środku
Zabiera to wszystko
Żal jest niedozwolony
Czasami mam złe dni
Ale on wciąż żyje i ma się dobrze
To wszystko czego teraz potrzebuję

[Chór]
Ponieważ nie mogę pomóc!
Twoja karta została rozdana!
To jest nie fair!
Twoje oczy!
Palą mnie!
To boli!

[Wiersz 2]
Napięcie zaczyna narastać
Męka jest jego zdobyczą
Czasami czuję, że nie mogę iść dalej
Ale nie mogę uciec
Żal jest niedozwolony
Czasami mam złe dni
Ale on wciąż żyje i ma się dobrze
To wszystko czego teraz potrzebuję

[Chór]
Ponieważ nie mogę pomóc!
Twoja karta została rozdana!
To jest nie fair!
Twoje oczy!
Palą mnie!
To boli!

[Bryg]
nigdy nie wygram
Nigdy się nie poddasz

[Chór]
Ponieważ nie mogę pomóc!
Twoja karta została rozdana!
To jest nie fair!
Twoje oczy!
Palą mnie!
Palą mnie!
Palą mnie!
To boli!


Podobni Teksty