Kodaline – Spend It with You

Spend It with You

Here, if we had one day on Earth
Who would you spend it with?
If you could choose who you wanted to kiss
Who would that be?

I wanna believe
If tomorrow was not guaranteed
Minutes to spare, if I could choose
I would spend every minute with you

With you
With you
With you
I'd spend it with you

When all of the trees fall down
And all the seas dry out
And when we're waving goodbye to the world
Would you find me?

I wanna believe
If tomorrow was not guaranteed
Minutes to spare, if I could choose
I would spend every minute with you

With you
With you
With you
I'd spend it with you

I wanna believe
If tomorrow was not guaranteed
Minutes to spare, if I could choose
I would spend every minute with you

With you
With you
With you
I'd spend it with you

(You)
I'd spend it with you
Wydaj to z tobą

Tutaj, gdybyśmy mieli jeden dzień na Ziemi
Z kim byś to spędził?
Gdybyś mógł wybrać, kogo chciałbyś pocałować
Kto by to był?

chcę wierzyć
Jeśli jutro nie było gwarantowane
Minuty do stracenia, gdybym mógł wybrać
Spędzałbym z tobą każdą minutę

Z Tobą
Z Tobą
Z Tobą
Spędziłbym to z tobą

Kiedy wszystkie drzewa upadną
I wszystkie morza wysychają
A kiedy machamy na pożegnanie światu
Znajdziesz mnie?

chcę wierzyć
Jeśli jutro nie było gwarantowane
Minuty do stracenia, gdybym mógł wybrać
Spędzałbym z tobą każdą minutę

Z Tobą
Z Tobą
Z Tobą
Spędziłbym to z tobą

chcę wierzyć
Jeśli jutro nie było gwarantowane
Minuty do stracenia, gdybym mógł wybrać
Spędzałbym z tobą każdą minutę

Z Tobą
Z Tobą
Z Tobą
Spędziłbym to z tobą

(Ty)
Spędziłbym to z tobą


Podobni Teksty