Killswitch Engage – Us Against the World

Us Against the World

[Verse 1]
This day will resound in our melodies
The voices of fate
A testament to all we hope for
They will learn of the passion and tragedy
That lies in wait, when they stand up
Stand up against the onslaught
Nothing could ever tear us apart

[Chorus]
Our spirit is never ending
I'll be the protection when you fall
Our spirit is never ending
So tell them it's us, us against the world
Yeah

[Verse 2]
Yeah, this catastrophe will serve to redeem our purpose
Do you believe they could never come between us?

[Chorus]
Our spirit is never ending
I'll be the protection when you fall
Our spirit is never ending
Tell them it's us against the world
(It's us against the world)

[Bridge]
The saga unfolds, the legends of old will guide us all
The crack of the skull, the blood and the soul
We heed the endless call

[Chorus]
Our spirit is never ending (Never ending)
I'll be the protection when you fall
Our spirit is never ending (Never ending)
Tell them it's us against the world
(It's us against the world)
My przeciwko światu

[Wiersz 1]
Ten dzień zabrzmi w naszych melodiach
Głosy losu
Świadectwo wszystkiego, na co mamy nadzieję
Poznają pasję i tragedię
To czyha na ciebie, kiedy wstają
Stań przeciwko atakowi
Nic nie mogłoby nas rozerwać

[Chór]
Nasz duch nigdy się nie kończy
Będę ochroną, gdy upadniesz
Nasz duch nigdy się nie kończy
Więc powiedz im, że to my, my przeciwko światu
Tak

[Wiersz 2]
Tak, ta katastrofa posłuży do odkupienia naszego celu
Czy wierzysz, że nigdy nie mogą stanąć między nami?

[Chór]
Nasz duch nigdy się nie kończy
Będę ochroną, gdy upadniesz
Nasz duch nigdy się nie kończy
Powiedz im, że to my przeciwko światu
(To my przeciwko światu)

[Most]
Saga się rozwija, stare legendy poprowadzą nas wszystkich
Pęknięcie czaszki, krew i dusza
Słuchamy niekończącego się wezwania

[Chór]
Nasz duch nigdy się nie kończy (nigdy się nie kończy)
Będę ochroną, gdy upadniesz
Nasz duch nigdy się nie kończy (nigdy się nie kończy)
Powiedz im, że to my przeciwko światu
(To my przeciwko światu)


Podobni Teksty