Killswitch Engage – To the Great Beyond

To the Great Beyond

[Verse 1]
Suicide of the mental
In the mind transcendental
Cauterized the wounds of a past life
Beckoning from the birth unto the afterlife

[Pre-Chorus]
I look beyond this mortal encasement
Severed beyond, beyond containment

[Chorus]
I am prepared to die
Hear the battle cry
Feel the spirit fly
To the great beyond go I
I am prepared to die
As I testify
To the great beyond
Go I

[Verse 2]
Unafraid of my fate
From within burns the will to live

[Pre-Chorus]
I look beyond this mortal encasement
Severed beyond, beyond this life

[Chorus]
I am prepared to die
Hear the battle cry
Feel the spirit fly
To the great beyond go I
I am prepared to die
As I testify
To the great beyond
Go I

[Bridge]
Cut down this bitter dissension
Killing the path of ascension
We're holding on to the fear of the next world
This fleeting location amid the many dimensions
I have escaped to death and resurrection
Unafraid of my fate
To the Great beyond go I

[Pre-Chorus]
I look beyond this life

[Chorus/Outro]
I am prepared to die
Hear the battle cry
Feel the spirit fly
To the great beyond go I
To the great beyond go I
Na wielkie zaświaty

[Wiersz 1]
Samobójstwo psychiczne
W umyśle transcendentalnym
Kauteryzował rany z poprzedniego życia
Kiwa od narodzin do życia pozagrobowego

[Wstępny refren]
Spoglądam poza to śmiertelne okrycie
Odcięte poza, poza ograniczeniem

[Chór]
jestem gotów umrzeć
Usłysz okrzyk bojowy
Poczuj lot ducha
Do wielkiego poza i
jestem gotów umrzeć
Jak zeznaję
Do wielkiego zaświatów
Idź ja

[Wiersz 2]
Nie boję się swojego losu
Od wewnątrz płonie wola życia

[Wstępny refren]
Spoglądam poza to śmiertelne okrycie
Odcięte poza, poza tym życiem

[Chór]
jestem gotów umrzeć
Usłysz okrzyk bojowy
Poczuj lot ducha
Do wielkiego poza i
jestem gotów umrzeć
Jak zeznaję
Do wielkiego zaświatów
Idź ja

[Most]
Wytnij tę gorzką niezgodę
Zabijanie ścieżki wniebowstąpienia
Trzymamy się strachu przed następnym światem
Ta ulotna lokalizacja pośród wielu wymiarów
Uciekłem na śmierć i zmartwychwstanie
Nie boję się swojego losu
Do Wielkiego poza idź

[Wstępny refren]
Patrzę poza to życie

[Refren/Zakończenie]
jestem gotów umrzeć
Usłysz okrzyk bojowy
Poczuj lot ducha
Do wielkiego poza i
Do wielkiego poza i


Podobni Teksty