Killswitch Engage & Chuck Billy – The Crownless King

The Crownless King

[Intro]
Go

[Verse 1]
Abolition to this illusion
And all the monuments of hypocrisy
Burn them, burn them to the ground
Destroy them, they're useless to us now

[Verse 2]
Tear down reminders of a crownless king
This impostor claims authority
Indignation is closing in
You choose a war, a war you cannot win
No one, no one can save you now
Cast down where no mercy can be found
No willingness to bow to a king without a crown
Where the virtuous can't be found

[Chorus]
Defy you, to the depths you descend
I defy you, to the death we defend
Defy you, your rule will come to an end
I defy you, you've become the crownless king

[Verse 3]
The penitent pray for the downfall of your
Of your reign
The warrior soul shall break the hold of constraints
In the end you will suffer

[Chorus]
Defy you, to the depths you descend
I defy you, to the death we defend
Defy you, your rule will come to an end
I defy you, you've become the crownless king

[Bridge]
This storied confusion, distorted and diluted
Will come undone when the balance shifts
And the framework breaks, yeah
The framework breaks

[Outro]
To the depths you descend
Become the crownless king
Defy you, I defy you
Defy you, we defy you
Król bez korony

[Wstęp]
Udać się

[Wiersz 1]
Zniesienie tej iluzji
I wszystkie pomniki hipokryzji
Spal je, spal je doszczętnie
Zniszcz je, są teraz dla nas bezużyteczne

[Wiersz 2]
Zburz przypomnienia króla bez korony
Ten oszust twierdzi, że autorytet
Oburzenie się zbliża
Wybierasz wojnę, wojnę której nie możesz wygrać
Nikt, nikt nie może cię teraz uratować
Zrzuć tam, gdzie nie można znaleźć litości
Brak chęci kłaniania się królowi bez korony
Gdzie nie można znaleźć cnotliwych

[Chór]
Przeciwstaw się tobie, do głębokości, w którą się schodzisz
Sprzeciwiam się tobie, aż do śmierci bronimy
Przeciwstaw się tobie, twoje rządy dobiegną końca
Sprzeciwiam się tobie, stałeś się królem bez korony

[Wiersz 3]
Skruszony modli się o upadek twojego
Twego panowania
Dusza wojownika przełamie uścisk ograniczeń
W końcu będziesz cierpieć

[Chór]
Przeciwstawiaj się tobie, do głębokości, w którą schodzisz,
Sprzeciwiam się tobie, aż do śmierci bronimy
Przeciwstaw się tobie, twoje rządy dobiegną końca
Sprzeciwiam się tobie, stałeś się królem bez korony

[Most]
To zamieszanie w historii, zniekształcone i rozmyte
Zniknie, gdy równowaga się przesunie
A ramy pękają, tak
Ramy się psują

[Zakończ]
Do głębi schodzisz
Zostań królem bez korony
Przeciwstawiam się tobie, przeciwstawiam się tobie
Przeciwstawiamy się tobie, przeciwstawiamy się tobie


Podobni Teksty