Killswitch Engage – Take Control

Take Control

[Verse 1]
In the darkness, swallowed into the night
Trapped in the clutches of my indecision
Falling further past the point of control
So desperate to cast away this feeling
Cry out for rescue
Cry out for relief and give me peace
There must be a way to stifle this decay
There must be a means, means to an end

[Chorus]
When the fear and panic takes a hold
You must take control
When your sorrow drags you down below
Take control
Take control

[Verse 2]
No more wallowing, battle my constraints
I'm the sinner and the saint

[Chorus]
When the fear and panic takes a hold
Look within your soul
When your sorrow drags you down below
You must take control
Your strength will unfold, take control

[Bridge]
I must find a way
So my words can penetrate
And I pray that you understand
You understand your pain someday

[Guitar solo]

[Chorus]
When the fear and panic takes a hold
You must take control
When your sorrow drags you down below
You must take control

[Outro]
Look within your soul
Take control
Przejąć kontrolę

[Wiersz 1]
W ciemności pochłonięty przez noc
Uwięziony w szponach mojego niezdecydowania
Spadając dalej poza punkt kontroli
Tak zdesperowany, by odrzucić to uczucie
Wołaj o ratunek
Wołaj o ulgę i daj mi spokój
Musi być sposób, by zdusić ten rozkład
Musi być środek, środek do celu

[Chór]
Kiedy ogarnia strach i panika
Musisz przejąć kontrolę
Kiedy smutek ciągnie Cię w dół
Przejąć kontrolę
Przejąć kontrolę

[Wiersz 2]
Nigdy więcej tarzania się, walcz z moimi ograniczeniami
Jestem grzesznikiem i świętym

[Chór]
Kiedy ogarnia strach i panika
Spójrz w swoją duszę
Kiedy smutek ciągnie Cię w dół
Musisz przejąć kontrolę
Twoja siła się rozwinie, przejmij kontrolę

[Most]
Muszę znaleźć sposób
Aby moje słowa mogły przeniknąć
I modlę się, żebyś zrozumiał
Pewnego dnia zrozumiesz swój ból

[solówka na gitarze]

[Chór]
Kiedy ogarnia strach i panika
Musisz przejąć kontrolę
Kiedy smutek ciągnie Cię w dół
Musisz przejąć kontrolę

[Zakończ]
Spójrz w swoją duszę
Przejąć kontrolę


Podobni Teksty