Iron Maiden – The Great Unknown

The Great Unknown

Winter softly falling to the ground
Calmly waiting don’t you hear a sound
When the world has fallen to the depths below
Where the future’s open and the fear has grown
And the path to follow to the great unknown
Where the dark has fallen and the seed is sown

In the selfish hearts of some
The nightmare’s coming
With the spilling blood of others
Now wringing through
Now the cup is spilling over
Wake to news of death
And the prophecy of sages
Destiny is met
To the depths of human mind
The cry is burning
With the mentor’s anger
Of the lesson ringing true
And for those who live by and are dying by the sword
They will take their ideals with them
Justify their end

[Bridge]
Where the fools are lying and the meek are crying
Where the wolves are preying
On the weak alone
Where the sons are dying
Hear their mothers crying
And the distant sound of fire
Begins again

[Chorus]
Never ending the desires of men
It’ll never be the same or calm again
In a time of changing hearts
And great unknown
It’ll be the damnation and end of us all

[Guitar Solo]

[Bridge]
Where the fools are lying and the meek are crying
Where the wolves are preying
On the weak alone
Where the sons are dying
Hear their mothers crying
And the distant sound of fire
Begins again

[Chorus]
Never ending the desires of men
It’ll never be the same or calm again
In a time of changing hearts
And great unknown
It’ll be the damnation and end of us all

[Guitar Solo]

[Outro]
When the world has fallen
And we stand alone...
Wielki Nieznany

Zima miękko spada na ziemię
Spokojnie czekasz, czy nie słyszysz dźwięku
Kiedy świat upadł w głębiny poniżej
Gdzie przyszłość jest otwarta, a strach rośnie
I ścieżka, którą należy podążać do wielkiej nieznanej
Gdzie zapadła ciemność i ziarno zostało zasiane?

W samolubnych sercach niektórych
Nadchodzi koszmar
Z przelewającą się krwią innych
Teraz się wykręcasz
Teraz kubek się rozlewa
Obudź się na wieści o śmierci
I proroctwo mędrców
Przeznaczenie zostało spełnione
Do głębi ludzkiego umysłu
Płacz płonie
Z gniewem mentora
Lekcja dźwięcząca prawdziwie
I dla tych, którzy żyją i umierają od miecza”
Zabiorą ze sobą swoje ideały
Usprawiedliw ich koniec

[Most]
Gdzie głupcy leżą, a potulni płaczą?
Gdzie wilki żerują
Tylko na słabych
Gdzie umierają synowie
Usłysz płacz ich matek
I odległy dźwięk ognia
Zaczyna się od nowa

[Chór]
Niekończące się pragnienia ludzi
Już nigdy nie będzie tak samo ani spokojnie
W czasie zmieniających się serc
I wielka niewiadoma
To będzie potępienie i koniec nas wszystkich

[Gitara solo]

[Most]
Gdzie głupcy leżą, a potulni płaczą?
Gdzie wilki żerują
Tylko na słabych
Gdzie umierają synowie
Usłysz płacz ich matek
I odległy dźwięk ognia
Zaczyna się od nowa

[Chór]
Niekończące się pragnienia ludzi
Już nigdy nie będzie tak samo ani spokojnie
W czasie zmieniających się serc
I wielka niewiadoma
To będzie potępienie i koniec nas wszystkich

[Gitara solo]

[Zakończ]
Kiedy świat upadł
I stoimy sami...


Podobni Teksty