Iron Maiden – Speed of Light

Speed of Light

[Verse 1]
Another time, another place
A hollow universe in space
I took a trip to see the sights
I will be blacker than the night
One way ticket, no return
My shootin' star so fast it burns
On the edge that you can't see
Let's shoot the moon, you and me
I'm not particular you see
Just a lonesome galaxy

[Chorus]
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
At the speed of light
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
We slip into the night

[Verse 2]
I'll say a mass for you and wave
Shootin' plasma from my grave
Event horizon lost in space
Runnin' in a human race
I don't know where I don't know when
But somehow back there time again
I'm on the edge that you can't see
I’m not particular at night
A single particle of me
You won’t be tracking me by sight

[Chorus]
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
At the speed of light
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
We slip into the night

Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
At the speed of light
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
We slip into the night

Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
At the speed of light
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
We slip into the night

Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
At the speed of light
Shadows in the stars
We will not return
Humanity won't save us
We slip into the night
Prędkość światła

[Wiersz 1]
Innym razem, innym miejscu
Pusty wszechświat w przestrzeni
Pojechałem na wycieczkę, aby zobaczyć zabytki
Będę czarniejsza niż noc
Bilet w jedną stronę, bez powrotu
Moja spadająca gwiazda tak szybko, że płonie
Na krawędzi, której nie widzisz
Strzelajmy do księżyca, ty i ja
Widzisz, nie jestem szczególny
Po prostu samotna galaktyka

[Chór]
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Z prędkością światła
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Wślizgujemy się w noc

[Wiersz 2]
Odprawię za Ciebie mszę i pomacham
Wystrzeliwując plazmę z mojego grobu
Horyzont zdarzeń zagubiony w przestrzeni
Bieganie w rasie ludzkiej
nie wiem gdzie nie wiem kiedy
Ale jakoś tam znowu czas
Jestem na krawędzi, której nie możesz zobaczyć
Nie jestem szczególny w nocy
Pojedyncza cząstka mnie
Nie będziesz mnie śledził wzrokiem

[Chór]
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Z prędkością światła
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Wślizgujemy się w noc

Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Z prędkością światła
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Wślizgujemy się w noc

Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Z prędkością światła
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Wślizgujemy się w noc

Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Z prędkością światła
Cienie w gwiazdach
Nie wrócimy
Ludzkość nas nie uratuje
Wślizgujemy się w noc


Podobni Teksty