Iron Maiden – Senjutsu

Senjutsu

Beat the warning the sound of the drums
Set the beacons afire for them all
Call to arms all the men far and wide
Have to fight now for dynasty pride at stake

The invaders repel from the north
Keep out nomads who came from the plains
Northern grasslands awash with them all
Blocking the tribes that invade from the south of us

Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall

Survive on ledges bitten in dust
Knowledge and virtue is stricken by lust
Really believe that they're coming for us
Dancing on graves
Of those who bled for us

Driven away by our endless desire
Defeat by anger and our greatest fire
Attack again and try as they might
Hold them again and see them running

Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall

Hear them coming – Ready now we wait
Must be steadfast – Must be patient

Must believe in – That we can win
What will save us – The great wall

Now under siege have the real strength to hold them now
Have to believe that we can repel them
Faith in the years our ancestors taught us
Have the belief that we can protect the wall

Try if they can we will overthrow them
Fight to the last they can never own us
Battle of wills we'll fight to the last man
Honour our dead so they never fought in vain

Hold our fortune – Avenge the merciful
Hold the great wall – Never fall again

Arrows falling – Dark oblivion – Live in spirit – Live to tell our sons

Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall
Senjutsu

Pokonaj ostrzeżenie dźwięk bębnów
Podpal latarnie dla nich wszystkich
Wezwij do broni wszystkich mężczyzn daleko i szeroko
Muszę teraz walczyć o dumę dynastii

Najeźdźcy odpierają od północy
Trzymaj nomadów, którzy przybyli z równin
Północne łąki zalane nimi wszystkimi
Blokowanie plemion, które atakują z południa nas

Zbieraj się na wezwanie
Słychać z daleka dźwięk odległych bębnów
I potrzebują wszystkich pod ścianą
A więc dzień naszego sądu zaczął już nadchodzić

Przetrwaj na półkach pokrytych kurzem
Wiedza i cnota są dotknięte pożądaniem
Naprawdę uwierz, że idą po nas
Taniec na grobach
Tych, którzy krwawili dla nas

Odepchnięty przez nasze niekończące się pragnienie
Porażka gniewem i naszym największym ogniem
Zaatakuj ponownie i spróbuj, jak tylko mogą
Przytrzymaj je ponownie i zobacz, jak biegną

Zbieraj się na wezwanie
Słychać z daleka dźwięk odległych bębnów
I potrzebują wszystkich pod ścianą
Tak więc dzień naszego sądu zaczął już przychodzić

Usłysz, jak nadchodzą – gotowe, teraz czekamy
Musi być wytrwały – musi być cierpliwy

Musi wierzyć w – że możemy wygrać
Co nas uratuje – Wielki Mur

Teraz pod oblężeniem mają prawdziwą siłę, aby je teraz utrzymać
Muszą wierzyć, że możemy ich odeprzeć
Wiary w lata, których nauczyli nas nasi przodkowie
Miej przekonanie, że możemy ochronić mur

Spróbuj, jeśli mogą, obalimy ich
Walcz do końca, oni nigdy nie będą mogli nas posiąść
Bitwa woli będziemy walczyć do ostatniego człowieka
Czcij naszych zmarłych, aby nigdy nie walczyli na próżno

Trzymaj naszą fortunę – Pomścij miłosiernego
Trzymaj wielki mur – nigdy więcej nie upadnij

Strzały spadające – Mroczne zapomnienie – Żyj duchem – Żyj, aby powiedzieć naszym synom

Zbieraj się na wezwanie
Słychać z daleka dźwięk odległych bębnów
I potrzebują wszystkich pod ścianą
Tak więc dzień naszego sądu zaczął już przychodzić


Podobni Teksty