In This Moment – Into Dust

Into Dust

[Intro]
God is she, and she is God
I am her, and you are me
We're born to be set free
We are all blind
But now we see

[Verse 1]
Still falling, breathless and on again
Inside today, beside me today
Around, broken in two
Till your eyes shed into dust
Like two strangers turning into dust
Till my hand shook with the weight of fear

[Verse 2]
I could possibly be fading
Or have something more to gain
I could feel myself growing colder
I could feel myself under your fate
Under your fate

[Verse 3]
It was you, breathless and torn
I could feel my eyes turning into dust
And two strangers turning into dust
Turning into dust
W pył

[Wstęp]
Bóg jest ona i ona jest Bogiem
Jestem nią, a ty jesteś mną
Urodziliśmy się, by być wolnymi
Wszyscy jesteśmy ślepi
Ale teraz widzimy

[Wiersz 1]
Wciąż spadam, bez tchu i znowu
Dzisiaj w środku, dziś obok mnie
Wokół, złamany na pół
Dopóki twoje oczy nie obrócą się w pył
Jak dwoje nieznajomych zamieniających się w proch
Dopóki moja ręka nie drżała pod ciężarem strachu

[Wiersz 2]
Mogę prawdopodobnie zanikać
Albo mieć coś więcej do zyskania
Czułam, że robię się coraz zimniejsza
Mogłem poczuć się pod twoim losem
Pod twoim losem

[Wiersz 3]
To byłeś ty, zdyszany i rozdarty
Czułem, jak moje oczy zamieniają się w pył
I dwóch obcych obróci się w proch
Zamieniając się w pył


Podobni Teksty