In This Moment – Fly Like an Eagle (Steve Miller Band cover)

Fly Like an Eagle

[Chorus 1]
I wanna fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle
Let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
'Til I'm free
Oh, Lord, through the revolution

[Chorus 1]
Fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle
Let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
'Til I'm free
Oh, Lord, through the revolution

[Chorus 2]
Time keeps on slippin'
Into the future
Time keeps on slippin'
Into the future
Yeah, time keeps on slippin'
Into the future
Yeah, time keeps on slippin'
Into the future

[Chorus 1]
I wanna fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle
Let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
'Til I'm free
Oh, Lord, through the revolution

[Verse]
Feed the babies
Who don't have enough to eat
Shoe the children
With no shoes on their feet
House the people
Livin' in the street
Oh, lord, there's a solution

[Chorus 1]
I want to fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle
Let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
'Til I'm free
Fly through the revolution

[Chorus 1]
Fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle
Let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
'Til I'm free
Fly through the revolution
Latać jak orzeł

[Ref 1]
Chcę latać jak orzeł
Do morza
Latać jak orzeł
Niech mój duch mnie niesie
Chcę latać jak orzeł
Dopóki nie będę wolny
O Panie, przez rewolucję

[Ref 1]
Latać jak orzeł
Do morza
Latać jak orzeł
Niech mój duch mnie niesie
Chcę latać jak orzeł
Dopóki nie będę wolny
O Panie, przez rewolucję

[Ref 2]
Czas ucieka
W przyszłość
Czas ucieka
W przyszłość
Tak, czas ciągle się wymyka
W przyszłość
Tak, czas ciągle się wymyka
W przyszłość

[Ref 1]
Chcę latać jak orzeł
Do morza
Latać jak orzeł
Niech mój duch mnie niesie
Chcę latać jak orzeł
Dopóki nie będę wolny
O Panie, przez rewolucję

[Werset]
Nakarm dzieci
Kto nie ma dość jedzenia
Buty dla dzieci
Bez butów na nogach
Dom dla ludzi
Życie na ulicy
O Panie, jest rozwiązanie

[Ref 1]
Chcę latać jak orzeł
Do morza
Latać jak orzeł
Niech mój duch mnie niesie
Chcę latać jak orzeł
Dopóki nie będę wolny
Przelatuj przez rewolucję

[Ref 1]
Latać jak orzeł
Do morza
Latać jak orzeł
Niech mój duch mnie niesie
Chcę latać jak orzeł
Dopóki nie będę wolny
Przelatuj przez rewolucję


Podobni Teksty