Imagine Dragons – Walking the Wire

Walking the wire

Do you feel the same
When I'm away from you?
Do you know the line that I'd walk for you?
We could turn around or we could give it up

But we'll take what comes
Take what comes
Oh the storm is raging against us now
If you're afraid of falling then don't look down
But we took the step or we took the leap
And we'll take what comes
Take what comes

Feel the wind in your hair
Feel the rush way up here

We're walking the wire, love
We're walking the wire, love
We're gotta be higher up
We're walking the wire, wire, wire

There's nights we had that just walk away,
And there's tears we'll cry but those tears will fade
It's the price we pay
When it comes to love
And we'll take what comes
Take what comes

Feel the wind in your hair
Feel the rush way up here

We're walking the wire, love
We're walking the wire, love
We're gotta be higher up
We're walking the wire, wire, wire

So look out down below
Look out down below
Look out down below
Walking the wire, wire, wire
So look out down below

Oh I'll take your hand when thunder roars
And I hold you close, I'll stay the course
I promise you from up above
That we'll take what comes
Take what comes
Love

We're walking the wire, love
We're walking the wire, love
We're gotta be higher up
We're walking the wire, wire, wire

So look out down below
Look out down below
Look out down below
Walking the wire, wire, wire
So look out down below
Chodzenie po przewodzie

Czy ty czujesz to samo
Kiedy jestem z dala od ciebie?
Czy znasz linię, którą bym dla ciebie szedł?
Moglibyśmy się odwrócić lub zrezygnować

Ale weźmiemy to, co nadejdzie
Weź to, co przychodzi
Och, burza szaleje teraz przeciwko nam
Jeśli boisz się upadku, nie patrz w dół
Ale zrobiliśmy krok albo zrobiliśmy skok
A my weźmiemy to, co nadejdzie
Weź to, co przychodzi

Poczuj wiatr we włosach
Poczuj pośpiech na górze

Idziemy po drutach, kochanie
Idziemy po drutach, kochanie
Musimy być wyżej
Idziemy po drucie, drucie, drucie

Były takie noce, które po prostu odchodziły
I są łzy, będziemy płakać, ale te łzy znikną
To cena, którą płacimy
Jeśli chodzi o miłość
A my weźmiemy to, co nadejdzie
Weź to, co przychodzi

Poczuj wiatr we włosach
Poczuj pośpiech na górze

Idziemy po drutach, kochanie
Idziemy po drutach, kochanie
Musimy być wyżej
Idziemy po drucie, drucie, drucie

Więc spójrz poniżej
Spójrz poniżej
Spójrz poniżej
Chodzenie po drucie, drucie, drucie
Więc spójrz poniżej

Och, wezmę cię za rękę, gdy zagrzmi grzmot
I trzymam cię blisko, pozostanę na kursie
Obiecuję ci z góry
Że weźmiemy to, co nadejdzie
Weź to, co przychodzi
Miłość

Idziemy po drutach, kochanie
Idziemy po drutach, kochanie
Musimy być wyżej
Idziemy po drucie, drucie, drucie

Więc spójrz poniżej
Spójrz poniżej
Spójrz poniżej
Chodzenie po drucie, drucie, drucie
Więc spójrz poniżej


Podobni Teksty