HammerFall – (We Make) Sweden Rock

(We Make) Sweden Rock

[Verse 1]
I remember the day when the winter came
Back in nineteen-sixty-nine
With hearts made of stone, they paved
A solid one way to glory

[Verse 2]
The roar from the north shook the universe
Right out of its solitude
The sign of the times, they said
As we praised the birth of our story

[Pre-Chorus 1]
The power inside, our source of creation
Far beyond the sun they hear our singing swords

[Chorus 1]
Sweden Rock (We Make)
Sweden Rock
Bringing the hammer down
Three are the crowns in our banner

[Verse 3]
They were breaking the chains long before the storm
Play Judas to get along
The traitors and renegades
Smoldered the soil of our fathers

[Verse 4]
Now lay down your guns raise the hammers high
Together we are one
A true life worth fighting for
Cause this ain't no dying illusion

[Pre-Chorus 2]
A call from the grave where flames are eternal
In the land of fog and mist we carry on

[Chorus 1]
Sweden Rock (We Make)
Sweden Rock
Bringing the hammer down
Three are the crowns in our banner

[Chorus 2]
(We Make) Sweden Rock
(We Make) Sweden Rock
Sons of the northern light
Forever let your strings cry out

[Guitar Solo]

[Chorus 1]
Sweden Rock (We Make)
Sweden Rock
Bringing the hammer down
Three are the crowns in our banner

[Chorus 2]
(We Make) Sweden Rock
(We Make) Sweden Rock
Sons of the northern light
Forever let your strings cry out

[Outro]
We make Sweden rock
(Tworzymy) Szwecja Rock

[Wiersz 1]
Pamiętam dzień, kiedy nadeszła zima
Z powrotem w dziewiętnastym sześćdziesiątym dziewiątym
Z sercami z kamienia wybrukowali
Solidna droga do chwały

[Wiersz 2]
Ryk z północy wstrząsnął wszechświatem
Prosto z jego samotności
Znak czasu, powiedzieli
Jak chwaliliśmy narodziny naszej historii

[Pre-Ref 1]
Moc wewnątrz, nasze źródło stworzenia
Daleko za słońcem słyszą nasze śpiewające miecze

[Ref 1]
Szwecja Rock (Tworzymy)
Szwecja Rock
Opuszczanie młotka
Trzy to korony na naszym sztandarze

[Wiersz 3]
Zerwali łańcuchy na długo przed burzą
Zagraj w Judasza, aby się dogadać
Zdrajcy i renegaci
Spalił ziemię naszych ojców

[Wiersz 4]
Teraz odłóż broń, podnieś młoty wysoko
Razem jesteśmy jednym
Prawdziwe życie, o które warto walczyć
Bo to nie jest umierająca iluzja

[Pre-Ref 2]
Wezwanie z grobu, gdzie płomienie są wieczne
W krainie mgły i mgły idziemy dalej

[Ref 1]
Szwecja Rock (Tworzymy)
Szwecja Rock
Opuszczanie młotka
Trzy to korony na naszym sztandarze

[Ref 2]
(Tworzymy) Szwecja Rock
(Tworzymy) Szwecja Rock
Synowie zorzy polarnej
Na zawsze pozwól swoim strunom krzyczeć

[Gitara solo]

[Ref 1]
Szwecja Rock (Tworzymy)
Szwecja Rock
Opuszczanie młotka
Trzy to korony na naszym sztandarze

[Ref 2]
(Tworzymy) Szwecja Rock
(Tworzymy) Szwecja Rock
Synowie zorzy polarnej
Na zawsze pozwól swoim strunom krzyczeć

[Zakończ]
Sprawiamy, że Szwecja jest rock


Podobni Teksty