HammerFall – Venerate Me

Venerate Me

Since the beginning I stood my ground
I stuck to my promises, what goes around comes around
Untamed by nature, rebellious by heart
My life's my manifest, I am a state of the art

Make me immortal, venerate me and rejoice
Let my second death be halted, be my endless voice

Say my name, and I will never die
Light my flame, on the forever sky

I talked the big talk, I backed it up
Delivered the goods when the saboteurs told me to stop
I walked through fire when I walked the walk
Make sure that my second death never breaks out of its lock

I lived a noble life and practiced what I preached
To the sound of my own drum, I was always out of reach

Say my name, and I will never die
Light my flame, on the forever sky
Say my name, be my last battle cry
Light my flame, on the forever sky

Say my name, and I will never die
Light my flame, on the forever sky
Say my name, be my last battle cry
Light my flame, on the forever sky
Oddaj mi cześć!

Od początku stałem na swoim miejscu
Trzymałem się swoich obietnic, co się dzieje, przychodzi
Nieokiełznany z natury, zbuntowany w sercu
Moje życie jest moim manifestem, jestem najnowocześniejszym

Uczyń mnie nieśmiertelnym, czcij mnie i raduj się
Niech moja druga śmierć zostanie zatrzymana, bądź moim niekończącym się głosem

Powiedz moje imię, a nigdy nie umrę
Zapal mój płomień na wiecznym niebie

Mówiłem o wielkiej gadce, poparłem to
Dostarczył towar, gdy sabotażyści kazali mi przestać
Przeszedłem przez ogień, kiedy szedłem na spacer
Upewnij się, że moja druga śmierć nigdy nie wyrwie się z zamka

Żyłem szlachetnym życiem i praktykowałem to, co głosiłem
Przy dźwiękach własnego bębna zawsze byłem poza zasięgiem

Powiedz moje imię, a nigdy nie umrę
Zapal mój płomień na wiecznym niebie
Powiedz moje imię, bądź moim ostatnim okrzykiem bojowym
Zapal mój płomień na wiecznym niebie

Powiedz moje imię, a nigdy nie umrę
Zapal mój płomień na wiecznym niebie
Powiedz moje imię, bądź moim ostatnim okrzykiem bojowym
Zapal mój płomień na wiecznym niebie


Podobni Teksty