HammerFall – Too Old to Die Young

Too Old to Die Young

For as long as I remember
I've been paving my own way
Life's one true defender
Since my first step, walked wherever I may

Of all the stars in the heavens
I'm the brightest of them all
Always shining, carry on

Carry on, carry on, carry on
I will shine a light, forever and a day

Turn the amp up to eleven
Let your time on earth be loud
Why limit your sins to seven?
Nothing ventured, nothing gained, stay unbowed

Wade out in the water
Let us part the raging seas
So, come-at-able, come with me

Carry on, carry on, carry on
Always strive, succeed and plan to live forever

Carry on now carry on my rebel one
Ride it like the wind and in your own direction

Honor to the brave
From cradle to the grave
Anthems still unsung
We're Too old to die young

Honor to the call
The greatest gift of all
We are way too old to die young

Honor to the brave
From cradle to the grave
Anthems still unsung
We're too old to die young

Honor to the call
The greatest gift of all
We are way too old to die young

Dare to win
Risk to fail
Dare to dream
This is our time, we will prevail
Za stary, żeby umrzeć młodo

Odkąd pamiętam
torowałem sobie własną drogę
Życie jest prawdziwym obrońcą
Od pierwszego kroku chodziłem gdziekolwiek mogę

Ze wszystkich gwiazd na niebie
Jestem najjaśniejszym z nich wszystkich
Zawsze świeci, kontynuuj

Kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj
Będę świecić światłem na zawsze i jeden dzień

Podkręć wzmacniacz do jedenastu
Niech twój czas na ziemi będzie głośny
Po co ograniczać swoje grzechy do siedmiu?
Nic się nie odważyło, nic nie zyskało, pozostań nieugięty

brodzić w wodzie
Rozdzielmy szalejące morza
Więc chodź, chodź ze mną

Kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj
Zawsze staraj się, osiągaj sukcesy i planuj żyć wiecznie

Kontynuuj, teraz kontynuuj mój buntownik
Jedź jak wiatr i we własnym kierunku

Honor dla odważnych
Od kołyski do grobu
Hymny wciąż nie śpiewane
Jesteśmy za starzy, by umrzeć młodo

Cześć na wezwanie
Najwspanialszy prezent ze wszystkich
Jesteśmy zbyt starzy, żeby umrzeć młodo

Honor dla odważnych
Od kołyski do grobu
Hymny wciąż nie śpiewane
Jesteśmy za starzy, żeby umrzeć młodo

Cześć na wezwanie
Najwspanialszy prezent ze wszystkich
Jesteśmy zbyt starzy, żeby umrzeć młodo

Odważ się wygrać
Ryzyko porażki
Mieć odwagę śnić
To jest nasz czas, zwyciężymy


Podobni Teksty