Ghost – Square Hammer

Square Hammer

[Verse 1: Papa Emeritus III]
Living in the night
'Neath devils, torn asunder
You call on me...
To solve a crooked rhyme
As I'm closing in
Imposing on your slumber
You call on me...
As bells begin to chime

[Chorus: Papa Emeritus III]
Are you on the square?
Are you on the level?
Are you ready to swear right here, right now
Before the devil?
That you're on the square?
That you're on the level?
That you're ready to stand right here, right now?
Right here, right now!

[Verse 2: Papa Emeritus III]
Hiding from the light
Sacrificing nothing
Still, you call on me...
For entrance to the shrine
Hammering the nails
Into a sacred coffin
You call on me...
For powers clandestine

[Chorus: Papa Emeritus III]
Are you on the square?
Are you on the level?
Are you ready to swear right here, right now
Before the devil?
That you're on the square?
That you're on the level?
That you're ready to stand right here, right now?
Right here, right now!

[Guitar Solo: Nameless Ghoul (Fire & Aether)]

[Chorus: Papa Emeritus III]
Are you on the square?
Are you on the level?
Are you ready to swear right here, right now
Before the devil?
That you're on the square?
That you're on the level?
That you're ready to stand right here, right now?
Right here, right now!

[Outro: Papa Emeritus III]
Right here, right now!
Right here, right now!
Right here, right now!
Right here, right now
Kwadratowy młotek

[Wiersz 1: Papa emeryt III]
Życie w nocy
„Neath diabły, rozdarte”
Wzywasz mnie...
Aby rozwiązać krzywy wierszyk
Gdy się zbliżam
Nakładając na twój sen
Wzywasz mnie...
Gdy dzwony zaczynają dzwonić

[Ref: Papa emeryt III]
Jesteś na placu?
Czy jesteś na poziomie?
Czy jesteś gotowy, by przeklinać właśnie tutaj, teraz?
Przed diabłem?
Że jesteś na placu?
Że jesteś na poziomie?
Że jesteś gotów stanąć właśnie tutaj, właśnie teraz?
Tu i teraz!

[Wiersz 2: Papa emeryt III]
Ukrywanie się przed światłem
Nic nie poświęcając
Mimo to wzywasz mnie...
Za wejście do sanktuarium
Wbijanie gwoździ
Do świętej trumny
Wzywasz mnie...
O tajne moce

[Ref: Papa emeryt III]
Jesteś na placu?
Czy jesteś na poziomie?
Czy jesteś gotowy, by przeklinać właśnie tutaj, teraz?
Przed diabłem?
Że jesteś na placu?
Że jesteś na poziomie?
Że jesteś gotów stanąć właśnie tutaj, właśnie teraz?
Tu i teraz!

[Solo na gitarze: Bezimienny Ghul (Ogień i Eter)]

[Ref: Papa emeryt III]
Jesteś na placu?
Czy jesteś na poziomie?
Czy jesteś gotowy, by przeklinać właśnie tutaj, teraz?
Przed diabłem?
Że jesteś na placu?
Że jesteś na poziomie?
Że jesteś gotów stanąć właśnie tutaj, właśnie teraz?
Tu i teraz!

[Zakończenie: Papa emeryt III]
Tu i teraz!
Tu i teraz!
Tu i teraz!
Tu i teraz


Podobni Teksty