Garbage – Teaching Little Fingers to Play

Teaching little fingers to play

I was young and naive
All I wanted to do was please, please, please
But things, they change
And I'm a big girl now

I'm all grown up
(I'm all grown up)
No one around to fix me now
(There's no one around)
Doing it my own way
(I'm doing it, I'm doing it)
I'm changing things up like
I'm teaching little fingers to play

I've worn myself out for you
Shiny and keen for you
But things, they change
And I'm a big girl now
(I'm a big girl)

I'm all grown up
(I'm all grown up)
No one around to fix me now
(There's no one around)
Doing it my own way
(I'm doing it, I'm doing it)
I'm changing things up like
I'm teaching little fingers to play

Nothing ever stays the same
Youth and beauty don't remain
The wise they say: "adapt or die"
If you don't grow, you'll calcify
But you're too scared to try
But things, they change (they change and)
And I'm a big girl now
(I'm a big girl)
Uczenie małych palców gry

byłem młody i naiwny
Chciałem tylko, proszę, proszę, proszę
Ale rzeczy się zmieniają
A teraz jestem dużą dziewczynką

jestem cała dorosła
(jestem dorosły)
W pobliżu nie ma nikogo, kto by mnie naprawił
(W pobliżu nie ma nikogo)
Robię to po swojemu
(robię to, robię to)
Zmieniam rzeczy jak
uczę małe paluszki grać

Wyczerpałem się dla ciebie
Błyszczący i chętny do ciebie
Ale rzeczy się zmieniają
A teraz jestem dużą dziewczynką
(jestem dużą dziewczynką)

jestem cała dorosła
(jestem dorosły)
W pobliżu nie ma nikogo, kto by mnie naprawił
(W pobliżu nie ma nikogo)
Robię to po swojemu
(robię to, robię to)
Zmieniam rzeczy jak
uczę małe paluszki grać

Nic nigdy nie pozostaje takie samo
Młodość i piękno nie pozostają
Mądrzy mówią: „dostosuj się lub zgiń”
Jeśli nie urośniesz, zwapniesz
Ale boisz się spróbować
Ale rzeczy się zmieniają (zmieniają się i)
A teraz jestem dużą dziewczynką
(jestem dużą dziewczynką)


Podobni Teksty