Frozen Crown – Towards the Sun

Towards the Sun

[Verse 1]
The fallen leaves down on your path
Are hiding cracks under their bloody red
Scars of the past, you can never mend
Reminding of all things you had
To forget

[Verse 2]
As years go by, you lose piece after piece
Of yourself, crumbling away
Like stone to dust, and not even the mirror
Can tell, if it's you anymore

[Pre-Chorus]
Or just a shade
Of what you were
And things you own are meant to fade to gray
With you someday

[Chorus]
Here we are
Our existence but a shooting star
What makes you feel alive
Is right here tonight
Here we burn
As we're rising towards the sun
Drifting away, we try
To chase our dreams on the fight

[Verse 3]
As we are caught
In the web of an "endless tomorrow"
We let things that matter go away
Too afraid to live them today
As future is now
And midway is past
We always forget
That our days are counted
And they never come back

[Chorus]
Here we are
Our existence but a shooting star
What makes you feel alive
Is right here tonight
Here we burn
As we're rising towards the sun
Drifting away, we try
To chase our dreams on the fight

[Instrumental Break]

[Chorus]
Here we are
Our existence but a shooting star
What makes you feel alive
Is right here tonight
Here we burn
As we're rising towards the sun
Drifting away, we try
To chase our dreams on the fight
Ku Słońcu

[Wiersz 1]
Opadłe liście spadają na twoją ścieżkę
ukrywają pęknięcia pod swoją krwistą czerwienią
Blizny przeszłości, których nigdy nie naprawisz
Przypominanie o wszystkich rzeczach, które miałeś
Zapomnieć

[Wiersz 2]
Z biegiem lat tracisz kawałek po kawałku
O sobie, krusząc się
Jak kamień w proch, a nawet lustro
Potrafię powiedzieć, czy to już ty

[Wstępny refren]
Albo tylko cień
tego kim byłeś
A rzeczy, które posiadasz, mają wyblaknąć, stając się szare
Z tobą kiedyś

[Chór]
Oto jesteśmy
Nasze istnienie, ale spadająca gwiazda
Co sprawia, że czujesz się żywy
Jest tutaj dzisiaj?
Tutaj płoniemy
Gdy wznosimy się ku słońcu
Odpływamy, próbujemy
By ścigać nasze marzenia w walce

[Wiersz 3]
Jak nas złapali
W sieci „niekończącego się jutra”
Pozwalamy rzeczom, które mają znaczenie odeszły
Zbyt boję się żyć nimi dzisiaj
Jak przyszłość jest teraz
A w połowie drogi minęło
Zawsze zapominamy
Że nasze dni się liczą
I nigdy nie wracają

[Chór]
Oto jesteśmy
Nasze istnienie, ale spadająca gwiazda
Co sprawia, że czujesz się żywy
Jest tu dziś wieczorem
Tutaj płoniemy
Gdy wznosimy się ku słońcu
Odpływamy, próbujemy
By ścigać nasze marzenia w walce

[Przerwa instrumentalna]

[Chór]
Oto jesteśmy
Nasze istnienie, ale spadająca gwiazda
Co sprawia, że czujesz się żywy
Jest tu dziś wieczorem
Tutaj płoniemy
Gdy wznosimy się ku słońcu
Odpływamy, próbujemy
By ścigać nasze marzenia w walce


Podobni Teksty