Forever Still – Is It Gone?

Is It Gone?

Though sadness lies behind our eyes
At times we let it go
But never let it show

Will this sacrifice be my demise?
And will you ever know
How the world has lost its glow?

Though the pain had gone
I'm leading it on tonight
Tempting it with pieces of my past

When we're frail, we run
Before they can shine a light
How much longer will this winter last?

Is it gone if I just smile?
Is it gone if I forget it for a while?
I say I'm fine, too much is on the line
It's only gone if i let it go

Sometimes our dreams aren't what they seem
They come in shades of grey
How dark is hard to say

One day you'll look up and see the clock
That ticks your life away
And take on another day

I catch myself repeating another smile
Only ever meant for fake displays

And I try to tell
That it'll be worth my while
Worth the tracks repeating on face

Is it gone if I just smile?
Is it gone if I forget it for a while?
I say I'm fine, too much is on the line
It's only gone if i let it go

Go
It's only gone
When I realise there's nothing I can do
And let it go
'Till the strings are pulled by you

Is it gone if I don't cry?
Is it gone if I forgive?

Is it gone if I just smile?
Is it gone if I forget it for a while?
I say I'm fine, too much is on the line
It's only gone if i let it go see less
Czy to zniknęło?

Chociaż smutek kryje się za naszymi oczami
Czasami odpuszczamy
Ale nigdy nie pokazuj tego

Czy ta ofiara będzie moją śmiercią?
I czy kiedykolwiek się dowiesz?
Jak świat stracił swój blask?

Chociaż ból zniknął
Prowadzę to dziś wieczorem
Kusząc go kawałkami mojej przeszłości

Kiedy jesteśmy słabi, uciekamy
Zanim zdążą zaświecić światłem
Jak długo potrwa ta zima?

Czy zniknie, jeśli tylko się uśmiechnę?
Czy zniknie, jeśli na chwilę o tym zapomnę?
Mówię, że wszystko w porządku, za dużo jest na linii
Zniknie tylko, jeśli pozwolę temu odejść

Czasami nasze sny nie są tym, czym się wydają
Są w odcieniach szarości
Jak ciemno, trudno powiedzieć

Pewnego dnia spojrzysz w górę i zobaczysz zegar
To odlicza twoje życie
I weź kolejny dzień

Łapię się na powtarzaniu kolejnego uśmiechu
Zawsze przeznaczony tylko do fałszywych wyświetlaczy

I staram się powiedzieć
Że to będzie warte mojej chwili
Warto powtarzać utwory na twarzy

Czy zniknie, jeśli tylko się uśmiechnę?
Czy zniknie, jeśli na chwilę o tym zapomnę?
Mówię, że wszystko w porządku, za dużo jest na linii
Zniknie tylko, jeśli pozwolę temu odejść

Udać się
To tylko zniknęło
Kiedy zdaję sobie sprawę, że nic nie mogę zrobić
I pozwól temu odejść
'Dopóki za sznurki nie zostaną pociągnięte przez ciebie

Czy zniknie, jeśli nie będę płakać?
Czy zniknie, jeśli wybaczę?

Czy zniknie, jeśli tylko się uśmiechnę?
Czy zniknie, jeśli na chwilę o tym zapomnę?
Mówię, że wszystko w porządku, za dużo jest na linii
Zniknie tylko, jeśli pozwolę temu odejść, zobacz mniej


Podobni Teksty