Forever Still – Fight!

Fight!

[Verse 1]
It took time
To discover being left behind was fine
Now I'm mine
And I'm coming to my senses

[Pre-Chorus 1]
Reach out
Fall down
Crawl on
Fight!

[Chorus]
And so the stars align tonight
Ready for our fight
And all we stand for
Won't be hidden out of sight

[Verse 2]
Close your eyes
And imagine being free from your disguise
They despise
That we're not what they have made us

[Pre-Chorus 2]
Hear us
See us
Fear us
Fight!

[Chorus]
And so the stars align tonight
Ready for our fight
And all we stand for
Won't be hidden out of sight

[Bridge]
Say goodbye to the sleepless nights
Say goodbye to your fear of heights
Say goodbye to your wish to die
Say goodbye to the tears they made you cry

[Chorus]
And so the stars align tonight
Ready for our fight
And all we stand for
Won't be hidden out of sight

[Outro]
If you thought it was over now
Know we've just begun
And I swear that we won't bow down
Stand and fight!
Bić się!

[Wiersz 1]
Zajęło to trochę czasu
Odkrycie bycia pozostawionym było w porządku
Teraz jestem moja
I wracam do zmysłów

[Pre-Ref 1]
Osiągnąć
Upaść
Indeksuj dalej
Bić się!

[Chór]
I tak gwiazdy zrównają się dziś wieczorem
Gotowi do naszej walki
I wszystko, za czym się opowiadamy
Nie będzie ukryty poza zasięgiem wzroku

[Wiersz 2]
Zamknij oczy
I wyobraź sobie, że jesteś wolny od swojego przebrania
gardzą
Że nie jesteśmy tym, czym nas stworzyli

[Pre-Ref 2]
Wysłuchaj nas
Zobacz nas
Bój się nas
Bić się!

[Chór]
I tak gwiazdy zrównają się dziś wieczorem
Gotowi do naszej walki
I wszystko, za czym się opowiadamy
Nie będzie ukryty poza zasięgiem wzroku

[Most]
Pożegnaj się z nieprzespanymi nocami
Pożegnaj się ze swoim lękiem wysokości
Pożegnaj się ze swoim pragnieniem śmierci
Pożegnaj się ze łzami, które sprawiły, że płakałaś

[Chór]
I tak gwiazdy zrównają się dziś wieczorem
Gotowi do naszej walki
I wszystko, za czym się opowiadamy
Nie będzie ukryty poza zasięgiem wzroku

[Zakończ]
Jeśli myślałeś, że to już koniec
Wiem, że dopiero zaczęliśmy
I przysięgam, że się nie pokłonimy
Stój i walcz!


Podobni Teksty