Forever Still – Break the Glass

Break the Glass

Live an empty life
Make up flawless lies not to fall apart
Free me from myself
And this hell I've made

Can I be repaired?

I hide inside a mirror with
Glass so thick I cannot feel
I have to break it down and bleed
To convince myself I'm real

Smile and say you're fine
Die some more inside,
Fake it evey time
It's a game for life
And I play it well

Is it worth saving me?

I hide inside a mirror with
Glass so thick I cannot feel
I have to break it
Down and bleed
To convince myself

I feel
A alive inside these shadows
Where I hide
Despite my cry
To breathe again

I hide inside a mirror with
Glass so thick I cannot feel
I have to break it
Down and bleed
To convince myself I'm real

I hide inside a mirror with
Glass so thick I cannot feel
I have to break it
Down and bleed
To convince myself I'm real
Rozbij szkło

Żyj pustym życiem
Wymyśl bezbłędne kłamstwa, aby się nie rozpaść
Uwolnij mnie od siebie
I to piekło, które stworzyłem

Czy mogę zostać naprawiony?

chowam się w lustrze z
Szkło tak grube, że nie czuję
Muszę to rozbić i krwawić
Aby przekonać siebie, że jestem prawdziwy

Uśmiechnij się i powiedz, że wszystko w porządku
Umrzeć jeszcze bardziej w środku,
Fałszywe to za każdym razem
To gra na całe życie
I dobrze to gram

Czy warto mnie ratować?

chowam się w lustrze z
Szkło tak grube, że nie czuję
muszę to złamać
W dół i krwawić
Przekonać siebie

czuję
Żywy w tych cieniach
Gdzie się chowam
Pomimo mojego płaczu
By znów oddychać

chowam się w lustrze z
Szkło tak grube, że nie czuję
muszę to złamać
W dół i krwawić
Aby przekonać siebie, że jestem prawdziwy

chowam się w lustrze z
Szkło tak grube, że nie czuję
muszę to złamać
W dół i krwawić
Aby przekonać siebie, że jestem prawdziwy


Podobni Teksty