Epica – Wheel of Destiny

Wheel Of Destiny

You will get demonized
All actions have their price
Choose well and carefully
We can not tolerate intractability
As you will see

Drown tonight
But I'd rather hunt you down
We'll strike
Know your pride
That I'll never let you go
Stands in your way

We have to bear the weight of truth
We have to deal with our own moral sense
That is how life has to be
Let's spin the wheel of destiny

You cannot prove those facts
We'll cover all out tracks
Choose well and carefully
If we can't obviate
That you will tempt your fate
You'll need to bleed

None will restrain us here
We'll drive a bargain now
Choose well your enemy
And justice will be done
The righteous will prevail
We will proceed

Drown tonight
But I'd rather hunt you down
We'll strike
Know your pride
That I'll never let you go
Stands in your way

We have to bear the weight of truth
We have to deal with our own moral sense
With our own conscience
That is how life has to be
How we need this life to be
Let's spin the wheel of destiny

As we will bathe in silence, dreaming
You can keep going on
Meanwhile the gravy train keeps rolling
We will not rock the boat

We have to bear the weight of truth
We have to deal with our own moral sense
With our own conscience
That is how life has to be
How we need this life to be
Let's spin the wheel of destiny

We have to seek the source of truth
We have to face our sphere of influence
With our own conscience
That is what life means to be
How we need the world to be
Let's change the wheel of destiny
Koło Przeznaczenia

Zostaniesz zdemonizowany
Wszystkie działania mają swoją cenę
Wybierz dobrze i ostrożnie
Nie możemy tolerować nieusuwalności
Jak sam zobaczysz

Utopić się dziś wieczorem
Ale wolałbym cię upolować
Uderzymy
Poznaj swoją dumę
Że nigdy nie pozwolę ci odejść
Stoi ci na drodze

Musimy dźwigać ciężar prawdy
Mamy do czynienia z własnym poczuciem moralnym
Tak musi wyglądać życie
Zakręćmy kołem przeznaczenia

Nie możesz udowodnić tych faktów
Zakryjemy wszystkie utwory
Wybierz dobrze i ostrożnie
Jeśli nie możemy tego uniknąć
Że kusisz swój los
Będziesz musiał krwawić

Nikt nas tu nie powstrzyma
Teraz się targujemy
Wybierz dobrze swojego wroga
I sprawiedliwość zostanie wykonana!
Sprawiedliwi zwyciężą
Będziemy kontynuować

Utopić się dziś wieczorem
Ale wolałbym cię upolować
Uderzymy
Poznaj swoją dumę
Że nigdy nie pozwolę ci odejść
Stoi ci na drodze

Musimy dźwigać ciężar prawdy
Mamy do czynienia z własnym poczuciem moralnym
Z własnym sumieniem
Tak musi wyglądać życie
Jak potrzebujemy tego życia?
Zakręćmy kołem przeznaczenia

Jak będziemy kąpać się w ciszy, śniąc
Możesz iść dalej
Tymczasem pociąg z sosem toczy się dalej
Nie będziemy kołysać łodzią

Musimy dźwigać ciężar prawdy
Mamy do czynienia z własnym poczuciem moralnym
Z własnym sumieniem
Tak musi wyglądać życie
Jak potrzebujemy tego życia?
Zakręćmy kołem przeznaczenia

Musimy szukać źródła prawdy
Musimy zmierzyć się z naszą strefą wpływów
Z własnym sumieniem
Oto, czym jest życie
Jak potrzebujemy świata
Zmieńmy koło przeznaczenia


Podobni Teksty