Epica – The Solace System

The Solace System

Razor lights on the path of progress
To gain new insight
Lose control, give in to your senses
To reach brand new heights

When a grandeur of scenes arrives with the night
Revealing the author of fear
The reason why all of my virtues
Are shut down and hollow
If the light that sinks in is changing all shapes
And magic brought down to its knees
I will not be the one to lose it all over again

We will take you to the mire
We will show you shattered rhymes

Far from the distant shores
Lies another paradise unlighted
Unlock the hidden heart inside
See the wonder of my world
With true transparent eyes

Razor lights on the path of progress
To gain new insight

If you’re trying to see when all lights have gone
A silhouette without a face
Imprinting a vision that opens my eyes for creation
Its identity wil reflect what I see
Control is the way to prevail
And lift up the shadows that keep me
From reaching the bay

Shadows bring the night to life
Anguish harbors depth of fright

Far from the distant shores
Lies another paradise unlighted
Unlock the hidden heart inside
See the wonder of my world
With true transparent eyes

All that is real
You alone welcome the other side

Far from the distant shores
Lies another paradise unlighted
Unlock the hidden heart inside
See the wonder of my world
With true transparence
Deep within a forlorn stream
Lies the wonder of the world
In a true transparent dream

I make progress
I walk the path of self-mastery
Let go of all agony
System pocieszenia

Brzytwa światła na ścieżce postępu
Aby uzyskać nowy wgląd
Strać kontrolę, poddaj się zmysłom
Aby osiągnąć zupełnie nowe wyżyny

Kiedy nocą nadchodzi wspaniałość scen
Ujawnienie autora strachu
Powód, dla którego wszystkie moje cnoty
Są zamknięte i puste?
Jeśli światło, które tonie, zmienia wszystkie kształty
I magia rzucona na kolana
Nie będę tym, który znów to straci

Zabierzemy Cię do bagna
Pokażemy Ci potrzaskane rymy

Daleko od odległych wybrzeży
Leży kolejny raj nieoświetlony
Odblokuj ukryte serce w środku
Zobacz cud mojego świata
Z prawdziwymi przezroczystymi oczami

Brzytwa światła na ścieżce postępu
Aby uzyskać nowy wgląd

Jeśli próbujesz zobaczyć, kiedy zgasły wszystkie światła
Sylwetka bez twarzy
Odciskam wizję, która otwiera mi oczy na kreację
Jego tożsamość będzie odzwierciedlać to, co widzę
Kontrola jest sposobem na zwycięstwo
I podnieś cienie, które mnie trzymają
Od dotarcia do zatoki

Cienie ożywiają noc
Cierpienie kryje w sobie głębię strachu

Daleko od odległych wybrzeży
Leży kolejny raj nieoświetlony
Odblokuj ukryte serce w środku
Zobacz cud mojego świata
Z prawdziwymi przezroczystymi oczami

Wszystko, co jest prawdziwe
Ty sam witasz drugą stronę

Daleko od odległych wybrzeży
Leży kolejny raj nieoświetlony
Odblokuj ukryte serce w środku
Zobacz cud mojego świata
Z prawdziwą przejrzystością
Głęboko w opuszczonym strumieniu
Kłamie cud świata
W prawdziwym przejrzystym śnie

robię postępy
Idę ścieżką samoopanowania
Puść całą agonię


Podobni Teksty