Epica – Dedicate Your Heart

Dedicate Your Heart

No worse hell I hoped there would be
The worst day for mankind is near
All that I have loved is fading
All I have embraced
As the traitors threat humanity
How can we avoid a tragedy
We should overcome this misery
We must unite

Enemies that should have all been drawn away
Watch the world go down as they are leading us astray
Will we find a way to decimate the devil’s lies
I shall spare no life nor souls this time around
Use your anger in this battle, free us from the pain now
Now come to save us
Turn your anger into hate and save us
So that in the end we all be free

The Promised Land, our mighty land
Our future has an open end
We dedicate to life’s debate
All that’s vanished in this moment
The Promised Land, our mighty land
Try to feel it, not to understand
We dedicate and tolerate
A war that’s imminent for all

What does it take to kill the beast
What does it take to spoil its feast
What does it mean to take its life
To pierce the heart with one big knife

Dedicate your heart all for the greater good
The deceivers of the days gone by will face their end
Dedicate your heart before it will be all too late
Turn your anger into hate and free us
Use your anger in this battle, free us from the pain now
Now come to save us
Turn your anger into hate and save us
So that in the end we all be free

The Promised Land, our mighty land
Our future has an open end
We will not fall, we shall not bow
For all that’s captured in the here and now
The Promised Land, our mighty land
Try to feel it, not to understand
We dedicate and tolerate
A war that’s imminent for all

What does it take to kill the beast
What does it take to spoil its feast
What does it mean to take its life
To pierce the heart with one big knife

Enigmatic monsters just pretending to be men
They will all be driven out as quickly as we can
There is a deep rage that keeps on running through our veins
They will all be driven far away
What awaits in all the paths we chose and do regret now
Precious wins we so desire or that hell awaits
Flowering our dedicated lives, beyond the veil
The promised land beyond the paradise

Just pour your heart and soul into your final arrow
Paint with your body, the paths of our pride
Fly with wings of freedom, take your bow and arrow

We all should dedicate our hearts to be
Proud and be strong until
The end will tear us apart

Tear us apart
Devote your heart
This is the dark day all men will remember
They are dominated by fear and apathy
The shame imprisoned courage
that we have been discouraged
To chase victory
This is the day that all men will remember
Until the end of our destiny
The arcs that shall pave the way to our victory
To our freedom

The Promised Land, our mighty land
Our future has an open end
We will not fall, we shall not bow
For all that’s captured in the here and now
The Promised Land, our mighty land
Our future has a final stand
We dedicate to life’s debate
Yet all that’s vanished in this moment
The Promised Land, our mighty land
Try to feel it, not to understand
We dedicate and tolerate
A war that’s imminent for all

What does it take to kill the beast
What does it take to spoil its feast
What does it mean to take its life
To pierce the heart with one big knife
Poświęć swoje serce

Nie ma gorszego piekła, na które liczyłem
Zbliża się najgorszy dzień dla ludzkości
Wszystko, co kochałem, blaknie
Wszystko, co obejmowałem
Gdy zdrajcy zagrażają ludzkości
Jak możemy uniknąć tragedii?
Powinniśmy przezwyciężyć tę nędzę
Musimy się zjednoczyć

Wrogowie, którzy powinni byli wszyscy zostać odciągnięci
Patrz, jak świat upada, gdy prowadzą nas na manowce
Czy znajdziemy sposób na zdziesiątkowanie kłamstw diabła?
Tym razem nie oszczędzę życia ani dusz
Wykorzystaj swój gniew w tej bitwie, uwolnij nas od bólu teraz
Teraz przyjdź nas uratować
Zamień swój gniew w nienawiść i uratuj nas
Abyśmy w końcu wszyscy byli wolni

Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Nasza przyszłość ma otwarty koniec
Poświęcamy się życiowej debacie
Wszystko, co zniknęło w tej chwili
Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Spróbuj to poczuć, nie rozumieć
Poświęcamy się i tolerujemy
Wojna, która jest nieuchronna dla wszystkich

Co trzeba zrobić, żeby zabić bestię?
Co trzeba zrobić, żeby zepsuć jej ucztę?
Co to znaczy odebrać mu życie
Przebić serce jednym wielkim nożem

Poświęć całe swoje serce dla większego dobra
Oszuści minionych dni spotkają swój koniec
Poświęć swoje serce, zanim będzie za późno
Zamień swój gniew w nienawiść i uwolnij nas
Wykorzystaj swój gniew w tej bitwie, uwolnij nas od bólu teraz
Teraz przyjdź nas uratować
Zamień swój gniew w nienawiść i uratuj nas
Abyśmy w końcu wszyscy byli wolni

Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Nasza przyszłość ma otwarty koniec
Nie upadniemy, nie ukłonimy się
Za wszystko, co jest uchwycone w tu i teraz
Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Spróbuj to poczuć, nie rozumieć
Poświęcamy się i tolerujemy
Wojna, która jest nieuchronna dla wszystkich

Co trzeba zrobić, żeby zabić bestię?
Co trzeba zrobić, żeby zepsuć jej ucztę?
Co to znaczy odebrać mu życie
Przebić serce jednym wielkim nożem

Enigmatyczne potwory tylko udające mężczyzn
Wszystkie zostaną wypędzone tak szybko, jak to możliwe
W naszych żyłach płynie głęboka wściekłość
Wszyscy zostaną odprowadzeni daleko
Co czeka na wszystkich ścieżkach, które wybraliśmy i czego teraz żałujemy?
Drogocenne wygrane, których tak pragniemy, bo czeka nas piekło
Rozkwitając nasze oddane życie, poza zasłoną
Ziemia obiecana poza rajem

Po prostu wlej swoje serce i duszę w ostatnią strzałę
Maluj swoim ciałem, ścieżki naszej dumy
Lataj ze skrzydłami wolności, weź łuk i strzały

Wszyscy powinniśmy poświęcić nasze serca, aby być
Dumny i silny, dopóki
Koniec nas rozerwie

Nas rozdzieli
Poświęć swoje serce
To jest ciemny dzień, który wszyscy ludzie zapamiętają
Dominuje w nich strach i apatia
Wstyd uwięził odwagę
że zostaliśmy zniechęceni
W pogoni za zwycięstwem
To będzie dzień, który zapamiętają wszyscy mężczyźni
Do końca naszego przeznaczenia
Łuki, które utorują drogę do naszego zwycięstwa
Do naszej wolności

Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Nasza przyszłość ma otwarty koniec
Nie upadniemy, nie ukłonimy się
Za wszystko, co jest uchwycone w tu i teraz
Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Nasza przyszłość ma ostateczne stanowisko
Poświęcamy się życiowej debacie
Jednak wszystko, co zniknęło w tej chwili
Ziemia Obiecana, nasza potężna ziemia
Spróbuj to poczuć, nie rozumieć
Poświęcamy się i tolerujemy
Wojna, która jest nieuchronna dla wszystkich

Co trzeba zrobić, żeby zabić bestię?
Co trzeba, żeby zepsuć jej ucztę?
Co to znaczy odebrać mu życie
Przebić serce jednym wielkim nożem


Podobni Teksty