Ensiferum – The Defence of the Sampo

The Defence of the Sampo

Row my brave brothers
The darkest moment is here
On these murky waters
Have perished many heroes

With our might and magic
We have come so far
Fighting men and beasts
For the treasure that is ours

No monsters of the sea
No threat from above
Can keep us from returning
To home where we belong

The wicked witch called the winds
Made the storm rise with fury
The rage upon these waters
In anger they were roaring

Fear not my brothers
Mourning won't save from evil
Unlike our wielding swords
Tonight we shall revel in splendor

No monsters of the sea
No threat from above
Can keep us from returning
To home where we belong

No monsters of the sea
No threat from above
Can keep us from returning
To home where we belong

No monsters of the sea
No threat from above
Can keep us from returning
To home where we belong

No monsters of the sea
No threat from above
Can keep us from returning
To home where we belong

To home where we belong
Obrona Sampo

Wiosłuj moi dzielni bracia
Najciemniejszy moment jest tutaj
Na tych mętnych wodach
Zginęło wielu bohaterów

Z naszą mocą i magią
Zaszliśmy tak daleko
Walka z ludźmi i zwierzętami
Za skarb, który jest nasz

Żadnych potworów morskich
Żadnego zagrożenia z góry
Może powstrzymać nas przed powrotem
Do domu, do którego należymy

Zła wiedźma zwana wiatrami
Sprawił, że burza wzrosła z furią
Wściekłość na tych wodach
W gniewie ryczeli

Nie bójcie się moi bracia
Żałoba nie uratuje od zła
W przeciwieństwie do naszych władających mieczami
Dziś wieczorem będziemy rozkoszować się wspaniałością

Żadnych potworów morskich
Żadnego zagrożenia z góry
Może powstrzymać nas przed powrotem
Do domu, do którego należymy

Żadnych potworów morskich
Żadnego zagrożenia z góry
Może powstrzymać nas przed powrotem
Do domu, do którego należymy

Żadnych potworów morskich
Żadnego zagrożenia z góry
Może powstrzymać nas przed powrotem
Do domu, do którego należymy

Żadnych potworów morskich
Żadnego zagrożenia z góry
Może powstrzymać nas przed powrotem
Do domu, do którego należymy

Do domu, do którego należymy


Podobni Teksty