Emigrate – War

War

We're burning at the stake now
Our angels from a far
Have come to live in ghost towns
Their tombs were black and charred

I've seen the messengers
But they were not for me
They said we're black witches
Parts of an industry

War - this is what it sounds like
War - cries unsynchronized
War - this is what it sounds like
War - to keep us terrified

We keep the cameras rolling
So we can televise
All we have been controlling
To keep you mesmerized

Why could the right explosions
Just like celebrities
Commercialize religions
And their inequalities

War - this is what it sounds like
War - cries unsynchronized
War - this is what it sounds like
War - to keep us terrified

War - this is what it sounds like
War - cries unsynchronized
War - this is what it sounds like
War - to keep us terrified

War - this is what it sounds like
War - cries unsynchronized
War - this is what it sounds like
War - to keep us terrified
Wojna

Teraz płoniemy na stosie
Nasze anioły z daleka
Zamieszkały w miastach duchów
Ich grobowce były czarne i zwęglone

Widziałem posłańców
Ale nie były dla mnie
Mówili, że jesteśmy czarnymi czarownicami
Części przemysłu

Wojna - tak to brzmi
Wojna - niezsynchronizowane krzyki
Wojna - tak to brzmi
Wojna - żeby nas przerażać

Trzymamy kamery w ruchu
Więc możemy oglądać telewizję
Wszystko, co kontrolowaliśmy
Abyś był zahipnotyzowany

Dlaczego właściwe eksplozje?
Tak jak gwiazdy
Komercjalizuj religie
I ich nierówności

Wojna - tak to brzmi
Wojna - niezsynchronizowane krzyki
Wojna - tak to brzmi
Wojna - żeby nas przerażać

Wojna - tak to brzmi
Wojna - niezsynchronizowane krzyki
Wojna - tak to brzmi
Wojna - żeby nas przerażać

Wojna - tak to brzmi
Wojna - niezsynchronizowane krzyki
Wojna - tak to brzmi
Wojna - żeby nas przerażać


Podobni Teksty