Disturbed – The Curse

The Curse

Marked for demolition; I'm
just a time bomb ticking inside.
No hope for the hopeless.
I can see the pieces all laid out in front of me.

No point even asking why.
Couldn't help even if you tried.
Step aside or you might just be
The next contestant to feel the brutality.

Devastation, obliteration
Are all to the point of exacerbation
There's no explaining my situation;
Now why does this shit keep happen to me?

I've held on too long just to let it go now.
Will my inner strength get me through it somehow?
Defying the curse that has taken hold.
Never surrender, I'll never be overcome.

Too dark for forgiveness;
I can't seem to do anything right.
When I tried to rebuild I see
My humble shelter just fall to the ground again.

Object of an evil eye.
No point to let anyone try.
Take heed, my friend lest you be
Torn asunder like all that's become of me.

Decimation, disintegration;
Now beyond the point of imagination.
There's no explaining my situation;
Now why does this shit keep happen to me?

I've held on too long just to let it go now.
Will my inner strength get me through it somehow?
Defying the curse that has taken hold.
Never surrender, I'll never be overcome.

I've held on too long just to let it go now.
Will my inner strength get me through it somehow?
Defying the curse that has taken hold.
Never surrender, I'll never be overcome.

I've held on too long just to let it go now.
Will my inner strength get me through it somehow?
Defying the curse that has taken hold.
Never surrender, I'll never be overcome.
Klątwa

Oznaczony do rozbiórki; Jestem
tylko bomba zegarowa tykająca w środku.
Nie ma nadziei dla beznadziejnych.
Widzę wszystkie elementy ułożone przede mną.

Nie ma sensu pytać dlaczego.
Nie mogłem pomóc, nawet gdybyś spróbował.
Odsuń się albo możesz po prostu być
Kolejny zawodnik, który poczuje brutalność.

Dewastacja, unicestwienie
są aż do zaostrzenia
Nie ma wyjaśnienia mojej sytuacji;
Dlaczego to gówno ciągle mi się przytrafia?

Trzymałem się zbyt długo, żeby teraz odpuścić.
Czy moja wewnętrzna siła jakoś mi przez to przejdzie?
Przeciwstawiając się klątwie, która zawładnęła.
Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie zostanę pokonany.

Za ciemno na przebaczenie;
Wydaje mi się, że nie potrafię nic zrobić dobrze.
Kiedy próbowałem odbudować, widzę
Moje skromne schronienie znów spadło na ziemię.

Obiekt złego oka.
Nie ma sensu pozwalać nikomu próbować.
Uważaj, mój przyjacielu, abyś nie był
Rozdarty jak wszystko, co się ze mnie stało.

dziesiątkowanie, dezintegracja;
Teraz poza granicami wyobraźni.
Nie ma wyjaśnienia mojej sytuacji;
Dlaczego to gówno ciągle mi się przytrafia?

Trzymałem się zbyt długo, żeby teraz odpuścić.
Czy moja wewnętrzna siła jakoś mi przez to przejdzie?
Przeciwstawiając się klątwie, która zawładnęła.
Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie zostanę pokonany.

Trzymałem się zbyt długo, żeby teraz odpuścić.
Czy moja wewnętrzna siła jakoś mi przez to przejdzie?
Przeciwstawiając się klątwie, która zawładnęła.
Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie zostanę pokonany.

Trzymałem się zbyt długo, żeby teraz odpuścić.
Czy moja wewnętrzna siła jakoś mi przez to przejdzie?
Przeciwstawiając się klątwie, która zawładnęła.
Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie zostanę pokonany.


Podobni Teksty