Disturbed – The Animal

The Animal

Now!

I can feel the animal inside
My resolve is weakening
Pounding at the doors of my mind
It's nearly overpowering
I cannot begin to describe
The hunger that I feel again
Run if you intend to survive
For the beast is coming to life
Taking form in the glimmer in this tainted moonlight
Death approaches on this night

For the animal's soul is mine
We will be completed right before your eyes
I have no control this time
And now we both shall dine in Hell tonight

I can hear it calling again
The primal need is filling me
Changes are about to begin
And now my blood is boiling
I can see the fear in your eyes
But you can't bring yourself to scream
Time to shed the mortal disguise
For the beast is coming to life
Taking form in the glimmer of this tainted moonlight
Death approaches on this night

For the animal's soul is mine
We will be completed right before your eyes
I have no control this time
And now we both shall dine in Hell tonight

We begin the hunt and I
Feel the power course, as the creatures take flight
For the kill is close and I will be satisfied
For the smell of fear tonight
Wakes an ancient lust that will not be denied
You're mine

For the animal's soul is mine
We will be completed right before your eyes
I have no control this time
And now we both shall dine in Hell tonight

For the animal's soul is mine
And the world around will never hear your cries
An unholy crime
And now we both shall dine in Hell tonight
Zwierzę

Ale już!

Czuję zwierzę w środku
Moja determinacja słabnie
Walenie w drzwi mojego umysłu
To prawie przytłaczające
nie mogę zacząć opisywać
Głód, który znów czuję
Uciekaj, jeśli zamierzasz przeżyć
Bo bestia budzi się do życia
Przybiera formę w blasku w tym skażonym świetle księżyca
Śmierć zbliża się tej nocy

Bo dusza zwierzęcia jest moja,
Zakończymy się na Twoich oczach
Tym razem nie mam kontroli
A teraz oboje zjemy dziś wieczór w piekle

Znowu słyszę to wołanie
Pierwotna potrzeba mnie wypełnia
Zaraz zaczną się zmiany
A teraz moja krew się gotuje
Widzę strach w twoich oczach
Ale nie możesz zmusić się do krzyku
Czas zrzucić przebranie śmiertelnika
Bo bestia budzi się do życia
Przybiera formę w blasku tego skażonego światła księżyca
Śmierć zbliża się tej nocy

Bo dusza zwierzęcia jest moja
Zakończymy się na Twoich oczach
Tym razem nie mam kontroli
A teraz oboje zjemy dziś wieczór w piekle

Rozpoczynamy polowanie i ja
Poczuj kurs mocy, gdy stworzenia wzbijają się w powietrze
Bo zabijanie jest bliskie i będę zadowolony
Za zapach strachu dzisiejszej nocy
Budzi starożytną żądzę, której nie można odmówić
Jesteś mój

Bo dusza zwierzęcia jest moja
Zakończymy się na Twoich oczach
Tym razem nie mam kontroli
A teraz oboje zjemy dziś wieczór w piekle

Bo dusza zwierzęcia jest moja,
A świat wokół nigdy nie usłyszy twoich płaczu
Bezbożna zbrodnia
A teraz oboje zjemy dziś wieczór w piekle


Podobni Teksty