Depeche Mode – Where's the Revolution

Where's the revolution

You've been kept down
You've been pushed 'round
You've been lied to
You've been fed truths
Who's making your decisions?
You or your religion
Your government, your countries
You patriotic junkies

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down

You've been pissed on
For too long
Your rights abused
Your views refused
They manipulate and threaten
With terror as a weapon
Scare you till you're stupefied
Wear you down until you're on their side

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down

The train is coming
The train is coming
The train is coming
The train is coming
So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

The engine's humming
The engine's humming
The engine's humming
The engine's humming
So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Gdzie jest rewolucja?

Zostałeś przytrzymany
Byłeś popychany
Zostałeś okłamany
Zostałeś nakarmiony prawdami
Kto podejmuje twoje decyzje?
Ty lub Twoja religia
Wasz rząd, wasze kraje
Wy patriotyczni ćpuny

Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie
Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie

Byłeś wkurzony
Zbyt długo
Nadużyto Twoich praw
Twoje poglądy odmówiły
Manipulują i grożą
Z terrorem jako bronią
Przestraszę cię, aż będziesz oszołomiony
Zmęczy Cię, dopóki nie staniesz po ich stronie

Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie
Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie

Pociąg nadjeżdża
Pociąg nadjeżdża
Pociąg nadjeżdża
Pociąg nadjeżdża
Więc wejdź na pokład
Wejdź na pokład
Wejdź na pokład
Wejdź na pokład

Silnik buczy
Silnik buczy
Silnik buczy
Silnik buczy
Więc wejdź na pokład
Wejdź na pokład
Wejdź na pokład
Wejdź na pokład

Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie
Gdzie jest rewolucja?
Dajcie spokój ludzie
Zawodzisz mnie


Podobni Teksty