Depeche Mode – The Child Inside

The child inside

There is darkness and death in your eyes
What have you got buried inside?
The shallow grave in your soul
The ghosts there have taken control

You really should have dug a little deeper there
Body parts are starting to appear
And scare the child inside away

Each tear that flows down your face
Trickles then picks up the pace
And turns to a river inside
A river that will not subside

I can hear that dreadful overflowing sound
And watching from afar I see a child is drowned
The child inside your heart

I can see you drifting away
Heading for the light
I can see you drifting away
Every night

Why were you always inside?
On days when the weather was fine
And while we were running around
You were nowhere to be found

You know you should have taken
all your dolls to bed
But you were made to play games with your soul
instead
The child inside you died
Dziecko w środku

W twoich oczach jest ciemność i śmierć
Co zakopałeś w środku?
Płytki grób w twojej duszy
Tam duchy przejęły kontrolę

Naprawdę powinieneś był kopać tam trochę głębiej
Części ciała zaczynają się pojawiać
I odstraszyć dziecko w środku

Każda łza, która spływa po twojej twarzy
Trickles następnie nabiera tempa
I zamienia się w rzekę w środku
Rzeka, która nie opadnie

Słyszę ten okropny, przepełniony dźwięk
I patrząc z daleka widzę, że dziecko tonie
Dziecko w twoim sercu

Widzę, że odpływasz
Kierując się w stronę światła
Widzę, że odpływasz
Każda noc

Dlaczego zawsze byłeś w środku?
W dni, kiedy pogoda była ładna
I kiedy biegaliśmy dookoła
Nigdzie Cię nie było

Wiesz, że powinieneś był wziąć
wszystkie twoje lalki do łóżka
Ale zostałeś stworzony do grania w gry ze swoją duszą
zamiast
Dziecko w tobie umarło


Podobni Teksty