Depeche Mode – Suffer Well

Suffer Well

Where were you when I fell from grace
Frozen heart, an empty space
Something's changing, it's in your eyes
Please don't speak, you'll only lie

I found treasure not where I thought
Peace of mind can't be bought
Still I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

An angel led me when I was blind
I said, "Take me back, I've changed my mind"
And now I believe

From the blackest room, I was torn
He called my name, a love was born
So I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
So hard to tell
Cierp dobrze

Gdzie byłeś, kiedy wypadłem z łaski
Zamarznięte serce, pusta przestrzeń
Coś się zmienia, jest w twoich oczach
Proszę nie mów, tylko skłamiesz

Znalazłem skarb nie tam, gdzie myślałem
Spokoju nie da się kupić
Nadal wierzę

po prostu czekam
Cierp dobrze
Czasami jest ciężko
Trudno powiedzieć

Anioł prowadził mnie, gdy byłam niewidoma
Powiedziałem: "Zabierz mnie z powrotem, zmieniłem zdanie"
A teraz wierzę

Z najczarniejszego pokoju zostałem wyrwany
Wołał moje imię, narodziła się miłość
Więc wierzę

po prostu czekam
Cierp dobrze
Czasami jest ciężko
Trudno powiedzieć

po prostu czekam
Cierp dobrze
Czasami jest ciężko
Tak trudno powiedzieć


Podobni Teksty