Depeche Mode – Soft Touch/Raw Nerve

Soft touch / Raw nerve

Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?
Is my radar that off?
Is my radar that off?

I'm thinking
If you're sinking
And I'll drown
I've got a confession
Your depression
Will take me down

Am I on the right track?
Am I on the right track?
Have I picked a bad time?
Have I picked a bad time?

It's seeming
That you're dreaming
Through my eyes
Why protest
When your success
Is my prize

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

I'm thinking
If you're sinking
And I'll drown
I've got a suspicion
That your position
Is unsound

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?
Miękki w dotyku/surowy nerw

Czy mam delikatny dotyk?
Czy mam delikatny dotyk?
Czy mój radar jest wyłączony?
Czy mój radar jest wyłączony?

Myślę
Jeśli toniesz
I utonę
mam spowiedź
Twoja depresja
Zabierze mnie w dół

Czy jestem na dobrej drodze?
Czy jestem na dobrej drodze?
Czy wybrałem zły czas?
Czy wybrałem zły czas?

to się wydaje
Że śnisz
przez moje oczy
Dlaczego protest?
Kiedy twój sukces
Czy moja nagroda?

Och bracie
Podaj mi pomocną dłoń
Och bracie
Powiedz mi, że rozumiesz

Czy trafiłem w nerwy?
Czy trafiłem w nerwy?
Czy mam delikatny dotyk?
Czy mam delikatny dotyk?

Myślę
Jeśli toniesz
I utonę
mam podejrzenie
że twoja pozycja
jest niezdrowy

Och bracie
Podaj mi pomocną dłoń
Och bracie
Powiedz mi, że rozumiesz

Czy trafiłem w nerwy?
Czy trafiłem w nerwy?
Czy mam delikatny dotyk?
Czy mam delikatny dotyk?

Czy trafiłem w nerwy?
Czy trafiłem w nerwy?
Czy mam delikatny dotyk?
Czy mam delikatny dotyk?


Podobni Teksty