Depeche Mode – Slow

Slow

Slow, slow
As slow as you can go
So I can feel all I want to know
Slow, slow
I'll go with your flow

Let the world keep it's carnival pace
I prefer to look into your beautiful face
What a waste

Let the stars continue to fly by
I don’t have one desire to understand why
I don’t try

Slow, slow
As slow as you can go
I want my sense to overflow
Slow, slow
And doesn't it show

I don’t need a race in my bed
When speed’s in my heart and speed’s in my head
Instead

It’s tempting for fools to rush in
When something’s so good
Why should we rush a thing
It's a sin

Slow, slow
As slow as you can go
That’s how I like it
I like it

I don’t need a race in my bed
When speed’s in my heart and speed’s in my head
Instead

Slow, slow
As slow as you can go
That’s how I like it
I like it

That’s how I like it
That’s how I like it
Wolny

Wolno, wolno
Tak wolno, jak możesz jechać
Więc mogę poczuć wszystko, co chcę wiedzieć
Wolno, wolno
Pójdę z twoim flow

Niech świat utrzyma swoje karnawałowe tempo
Wolę patrzeć w twoją piękną twarz
Co za strata

Niech gwiazdy przelatują dalej
Nie mam ochoty zrozumieć dlaczego
nie próbuję

Wolno, wolno
Tak wolno, jak możesz jechać
Chcę, żeby mój zmysł się przepełnił
Wolno, wolno
I czy to nie widać?

Nie potrzebuję wyścigu w moim łóżku
Kiedy prędkość jest w moim sercu i prędkość w mojej głowie
Zamiast

To kuszące dla głupców, aby się spieszyć
Kiedy coś jest tak dobre
Dlaczego mielibyśmy się spieszyć?
To jest grzech

Wolno, wolno
Tak wolno, jak możesz jechać
Tak mi się podoba
lubię to

Nie potrzebuję wyścigu w moim łóżku
Kiedy prędkość jest w moim sercu i prędkość w mojej głowie
Zamiast

Wolno, wolno
Tak wolno, jak możesz jechać
Tak mi się podoba
lubię to

Tak mi się podoba
Tak mi się podoba


Podobni Teksty