Depeche Mode – Precious

Precious

Precious and fragile things
Need special handling
My God what have we done to you?
We always tried to share
The tenderest of care
Now look what we have put you through

Things get damaged, things get broken
I thought we’d manage, but words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give

Angels with silver wings
Shouldn’t know suffering
I wish I could take the pain for you
If God has a master plan
That only He understands
I hope it’s your eyes He’s seeing through

Things get damaged, things get broken
I thought we’d manage, but words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give

I pray you learn to trust
Have faith in both of us
And keep room in your heart for two

Things get damaged, things get broken
I thought we’d manage, but words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give
Cenny

Cenne i kruche rzeczy
Potrzebujesz specjalnej obsługi
Mój Boże, co ci zrobiliśmy?
Zawsze staraliśmy się dzielić
Najdelikatniejsza troska
Teraz spójrz, przez co cię przeszliśmy

Rzeczy ulegają zniszczeniu, rzeczy się psują
Myślałem, że damy radę, ale słowa pozostały niewypowiedziane
Zostawił nas tak kruchych
Tak niewiele zostało do oddania

Anioły ze srebrnymi skrzydłami
Nie powinienem znać cierpienia
Chciałbym móc wziąć za ciebie ból
Jeśli Bóg ma nadrzędny plan
że tylko On rozumie
Mam nadzieję, że to twoje oczy, on widzi na wylot

Rzeczy ulegają zniszczeniu, rzeczy się psują
Myślałem, że damy radę, ale słowa pozostały niewypowiedziane
Zostawił nas tak kruchych
Tak niewiele zostało do oddania

Modlę się, abyś nauczył się ufać
Miej wiarę w nas obu
I zachowaj miejsce w swoim sercu dla dwojga

Rzeczy ulegają zniszczeniu, rzeczy się psują
Myślałem, że damy radę, ale słowa pozostały niewypowiedziane
Zostawił nas tak kruchych
Tak niewiele zostało do oddania


Podobni Teksty