Depeche Mode – Perfect

Perfect

On another world by another star
At another place and time
In another state of consciousness
In another state of mind
Everything was almost perfect
Everything fell into place
The jury reached a different verdict
Before the judge dismissed the case

In a parallel universe
That's happening right now
Things between us must be worse
But it's hard to see just how

And everything could have been perfect
Everything in the right place
Then I wouldn't have to play the suspect
Accused, abandoned and disgraced

I didn't choose, i didn't pull the trigger
It wasn't me, i'm just a plain and simple singer
I heard the sound, i turned my head around
To watch our love shot down

In another lonely universe,
We're laying side by side
Well no-ones hurt and no-ones cursed
And no one needs to hide

And everything is almost perfect
Everything is almost right
There are never any conflicts
There are never any fights
Doskonały

Na innym świecie przez inną gwiazdę
W innym miejscu i czasie
W innym stanie świadomości
W innym stanie umysłu
Wszystko było prawie idealne
Wszystko ułożyło się na swoim miejscu
Jury wydało inny werdykt
Zanim sędzia umorzył sprawę

W równoległym wszechświecie
To się teraz dzieje
Sprawy między nami muszą być gorsze
Ale trudno zrozumieć, jak

I wszystko mogło być idealne
Wszystko we właściwym miejscu
Wtedy nie musiałbym grać podejrzanego
Oskarżony, porzucony i zhańbiony

Nie wybrałem, nie pociągnąłem za spust
To nie ja, jestem tylko zwykłym i prostym piosenkarzem
Usłyszałem dźwięk, odwróciłem głowę
By oglądać naszą miłość zestrzeloną

W innym samotnym wszechświecie
Leżymy obok siebie
Cóż, nikt nie skrzywdził i nikt nie przeklął
I nikt nie musi się ukrywać

I wszystko jest prawie idealne
Wszystko jest prawie w porządku
Nigdy nie ma konfliktów
Nigdy nie ma walk


Podobni Teksty