Depeche Mode – No More (This Is the Last Time)

No more (This is the last time)

One more ride I can't explain
Our hesitation
We stop and start again
Repeat the process
We repeat the lie
Time and time again
By and by

This is the last time
I say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more

You go your way, I'll go mine
We walked this line together for the longest time
We climbed the mountain in so many ways
Reached the top and slowly fade away

This is the last time
I say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more

Our crimes will pass us by
Crimes, they all fade and die
All those memories, all our pain
Will slowly disappear like falling rain

This is the last time
I say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
(All those memories, all our pain)
This is the last time
(All those memories, all our pain)
The last time
Nigdy więcej (to ostatni raz)

Jeszcze jedna przejażdżka, której nie potrafię wyjaśnić
Nasze wahanie
Zatrzymujemy się i zaczynamy od nowa
Powtórz proces
Powtarzamy kłamstwo
Raz za razem
Wkrótce

Jest to ostatni raz
mówię do widzenia
Ostatni raz
Wtedy nie będziemy musieli kłamać
Ostatni raz
Nazywaj to jak chcesz
Już nic dla mnie nie znaczysz

Ty pójdziesz swoją drogą, ja pójdę swoją
Najdłużej razem szliśmy tą linią
Wspinaliśmy się na górę na tak wiele sposobów
Osiągnął szczyt i powoli znikał

Jest to ostatni raz
mówię do widzenia
Ostatni raz
Wtedy nie będziemy musieli kłamać
Ostatni raz
Nazywaj to jak chcesz
Już nic dla mnie nie znaczysz

Nasze zbrodnie nas ominą
Zbrodnie, wszystkie blakną i umierają
Wszystkie te wspomnienia, cały nasz ból
Powoli zniknie jak padający deszcz

Jest to ostatni raz
mówię do widzenia
Ostatni raz
Wtedy nie będziemy musieli kłamać
Ostatni raz
(Wszystkie te wspomnienia, cały nasz ból)
Jest to ostatni raz
(Wszystkie te wspomnienia, cały nasz ból)
Ostatni raz


Podobni Teksty