Depeche Mode – My Little Universe

My little universe

My little universe is expanding… slowly
Those who know me say I’m growing every day
Beautiful emptiness surrounds me
I take small steps
I’m making progress in non-specific way

Here I am king
I decide everything
I let no one in
No one
No one
No one

Limited consciousness preserves me
It protects me
And just connects enough to keep the wolves at bay
My little universe is expanding… slowly
Those who know me say I’m growing every day

Here I am king
I decide everything
I let no one in
No one
No one
No one
Mój mały wszechświat

Mój mały wszechświat rozszerza się… powoli
Ci, którzy mnie znają, mówią, że każdego dnia dorastam
Otacza mnie piękna pustka
Robię małe kroki
Robię postępy w niekonkretny sposób

Oto jestem królem
decyduję o wszystkim
Nikogo nie wpuszczam
Nikt
Nikt
Nikt

Ograniczona świadomość mnie chroni
Chroni mnie
I po prostu łączy się na tyle, by trzymać wilki na dystans
Mój mały wszechświat rozszerza się… powoli
Ci, którzy mnie znają, mówią, że każdego dnia dorastam

Oto jestem królem
decyduję o wszystkim
Nikogo nie wpuszczam
Nikt
Nikt
Nikt


Podobni Teksty