Depeche Mode – Lilian

Lilian

Oh, Lillian
Look what you've done
You've stripped my heart
Ripped it apart
In the name of fun

Oh, Lillian
I'm a poor man's son
And precious jewels
Weren't found in schools
Where I came from

Pain and misery always hit the spot
Knowing you can't lose what you haven't got

Oh, Lillian
I should have run
I should have known
Each dress you own
Is a loaded gun

Oh, Lillian

Oh, Lillian
I need protection
I hear your voice
And any choice I had is gone

Oh, Lillian
Once I begun
I couldn't stop
'til every drop of blood was sung

Pain and misery always hit the spot
Knowing you can't lose what you haven't got

Oh, Lillian
Look what you've done
You stripped my heart
Ripped it apart
In the name of fun

Oh, Lillian
Oh, Lillian
Oh, Lillian
Oh, Lillian
Lilian

Och, Lillian
Zobacz, co zrobiłeś
Obarłeś mi serce
Rozerwał to na strzępy
W imię zabawy

Och, Lillian
Jestem synem biednego człowieka
I drogocenne klejnoty
Nie znaleziono w szkołach
Skąd pochodzę

Ból i nędza zawsze trafiają w sedno
Wiedząc, że nie możesz stracić tego, czego nie masz

Och, Lillian
Powinienem był biec
powinienem wiedzieć
Każda sukienka, którą posiadasz
Czy naładowany pistolet?

Och, Lillian

Och, Lillian
potrzebuję ochrony
słyszę twój głos
I każdy wybór, jaki miałem, zniknął

Och, Lillian
Kiedy zacząłem
nie mogłem przestać
dopóki każda kropla krwi nie została zaśpiewana

Ból i nędza zawsze trafiają w sedno
Wiedząc, że nie możesz stracić tego, czego nie masz

Och, Lillian
Zobacz, co zrobiłeś
Obarłeś mi serce
Rozerwał to na strzępy
W imię zabawy

Och, Lillian
Och, Lillian
Och, Lillian
Och, Lillian


Podobni Teksty